19 stycznia, 2023
Termin mikrobiom zaproponował Joshua Lederberg pod koniec XXw. Mikrobiom, to zbiór mikroorganizmów występujących w danym siedlisku. Przez ostatnich 20 lat, wiedza na temat roli jaką odgrywają mikroorganizmy w życiu planety i pojedynczych gatunków ją zasiedlających znacznie wzrosła. Jednak do wiadomości publicznej, przedostają się tylko wybrane aspekty tej wiedzy.

Czego zatem nam nie mówią wystarczająco wyraźnie?

Przede wszystkim omijany jest fakt, że gatunek Homo Sapiens Sapiens, czyli my ludzie – nie stoimy na czele wszystkich gatunków. Jesteśmy istotnym komponentem, jednak to nie w naszej gestii jest decydowanie o przebiegu procesów życiowych i rozwoju światowej świadomości. Jest to bardzo istotna kwestia, bo od ustalenia gdzie jest źródło tych decyzji zależy zrozumienie funkcjonowania biologii wszystkich, żywych organizmów na Ziemi, w tym nas ludzi. Od świadomości prawdziwych zależności, zależy stan zdrowia człowieka jako jednostki i całości gatunku.

Mikrobiom jest jednym z bardzo istotnych elementów odpowiedzi na pytanie – kto koordynuje procesy narodzin, śmierci, syntezy i rozpadu oraz wszystkie inne zachodzące w biosferze planety. W chwili obecnej, większość lekarzy i naukowców akademickich, nie zdaje sobie sprawy z faktu czym jest mikrobiom. Postrzegają go jako podzielone na wiele odrębnych środowisk skupiska grzybów, bakterii i wirusów. Nadają im cechy szkodliwych bądź korzystnych dla ludzkiego organizmu. Idąc tym tropem, świat medycyny wypracował sobie przekonanie, że bakterie chcą nas zaatakować i zabić. Za naukowe, podaje się fakty występowania określonych grzybów, bakterii czy wirusów w naszym organizmie, w tym samym momencie kiedy poszczególne jego organy są dysfunkcyjne i osłabione. Tymczasem, jest to sytuacja analogiczna do tej, kiedy stwierdzilibyśmy, że obecność ratownika medycznego w pobliżu osoby, która straciła przytomność na ulicy, jest powodem utraty przytomności i rozbicia sobie kolana o chodnik.

20 do 30 tysięcy gatunków towarzyszy podróży…

Na ludzkim ciele żyje od 20 do 30 tysięcy gatunków bakterii. Biorąc pod uwagę wielkość populacji tych gatunków, bakterii jest w nas 10-krotnie więcej niż komórek ciała. Pasożytów żyjących w naszym ciele jest ok. 300 tysięcy rodzajów, czyli jeszcze więcej. W naszym najbliższym otoczeniu jest 5 milionów grzybów. Z wiekszością z nich mamy kontakt na codzień. Podążając za cyframi nie sposób przeoczyć fakt, że jesteśmy tylko jednym z wielu milionów gatunków żywych organizmów, występujących na Ziemi. Każdy z gatunków ma swoje indywidualne cechy, siedliska, preferencje w zdobywaniu pożywienia, energii oraz sposoby rozmnażania. Zagrożenie ze strony jednego lub więcej rodzaju mikrobiomu, pojawia się tylko wtedy, kiedy zostaje zaburzona naturalna homeostaza – równowaga biochemiczna, energetyczna i populacyjna w naszym wewnętrznym i zewnętrznym środowisku. Jednak każde takie zaburzenie, jest naturalnie korygowane przez planetę i jej  mikrobiom. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy człowiek ingeruje w ten proces w większej skali niż to jest przewidziane w roli jaką odgrywa w ekosystemie planety.

Kto to wszystko koordynuje?

Każdy z gatunków, posiada swoje unikatowe geny i DNA. Ustalono, że tylko 1,5% ze znanego nam DNA, jest aktywne w procesach kodowania genów i funkcjonowania organizmu człowieka i zwierząt. Pozostałe 98,5% jest pozornie nie aktywne. Zostało nazwane “śmieciowym DNA”. Jednak okazało się niedawno, że te 98,5% DNA ma swoją istotną funkcję. Koduje małe sekwencje nukleotydów, zwane mikro RNA (mRNA). Te z kolei, w przeciwieństwie do DNA, zdolne są do opuszczania swojej komórki i propagacji indywidualnego genomu człowieka czy zwierzęcia do otoczenia. Mikro RNA wydostaje się na zewnątrz ze śliną i wszystkimi innymi wydzielinami ustrojowymi.

Modyfikacja genetyczna dla każdego

Tak więc kiedy oddychamy, całujemy się, podajemy sobie dłonie czy przytulamy, nasze indywidualne mRNA przedostaje się do organizmów innych osób. Każdy z nas, bez posiadania tytułu mikrobiologa genetyka, modyfikuje geny, a zatem funkcjonowanie organizmów pozostałych ludzi, z którymi ma kontakt. To jest stały i naturalny proces.

A teraz wisienka na torcie…

We krwi każdego człowieka ok. 40% tzw. przełączników DNA, nie jest ludzkie. To bakteryjne i pochodzące od grzybów informacje mikrobiomu. W ten sposób dochodzimy do punktu, który daje odpowiedź na pytanie – Gdzie i jak są podejmowane decyzje o funkcjonowaniu organizmów żywych? Odpowiedź jest w tej sytuacji prosta.

Decyzje o stanie poszczególnych organizmów, gatunków i planety, podejmowane są kolektywnie

Nasze organizmy są dosłownie zintegrowane w jeden, wspólny organizm zwany planetą. Mikrobiom jest jednym z elementów spajających ten organizm i uczestniczących zarówno w przepływie informacji, jak i podejmowaniu decyzji. Wyraźnie widać to teraz, że człowiek nie jest w stanie zmanipulować procesu decyzyjnego w skali makro i mikro. Jedynym skutkiem ludzkich manipulacji genetycznych, będzie wspólna odpowiedź mikrobiomu planety i pozostałych, zamieszkujących ich gatunków.

Niszcząc przyrodę, niszczymy swoje własne organizmy jako gatunek. Nie pomogą probiotyki, antybiotyki czy szczepionki. Jeśli będzie taka potrzeba, to kolektywną odpowiedzią będzie dobrze znany naukowcom mechanizm samounicestwienia – apoptoza tych gatunków, które zagrażają całości mikrobiomu i biosfery planety. Ponieważ z natury jestem optymistą, wiem że do tego nie dojdzie i ockniemy się wszyscy ze snu niewiedzy.

 

Puenta

Jeśli pragniesz, aby Twój organizm był zdrowy i silny, dbaj o niego poprzez codzienną troskę o każdy element środowiska, z którego korzystasz.

Zwróć uwagę na fakt, że mikroby i inne żywe organizmy na planecie, są Twoimi współtowarzyszami, nie wrogami czy niewolnikami w Twojej służbie. Korzystaj z ich istnienia mądrze i z szacunkiem, a informacja o Twojej postawie zostanie natychmiast rozpowszechniona poprzez mikrobiomową “pocztę” do najdalszych zakątków planety Ziemia i dalej…

Twoja nowa świadomość dzięki mRNA i mikrobiomowi, oraz dzięki wspólnemu polu informacyjnemu, zmodyfikuje pozostałych mieszkańców naszej cudownej planety, Matki Ziemi. Każda Twoja decyzja żywieniowa, postępowania w relacjach czy dbałości o czystość planety, zmienia znany nam świat w znacznie większym stopniu, niż przypuszczasz. Świadomość takich mechanizmów to dobra droga do indywidualnego i planetarnego zdrowia oraz dobrobytu. Na co zwrócić szczególną uwagę, napiszę w kolejnym artykule “Mikrobiom w praktyce”.

Mariusz Jarymowicz

 

Niektóre informacje zawarte w tym artykule, pochodzą z konferencji The Nuntucket Project z udziałem Dr. Zacha Busha, lekarzem 3-ch specjalizacji i naukowcem, badającym zależność między stanem ludzkiego organizmu a stanem środowiska w skali mikro i makro.

Najnowsze wpisy

Telegram

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00