metody

Nasza oferta terapii, umożliwia naprawdę holistyczne podejście w procesie przywracania dobrego stanu zdrowia.

Oferujemy 29 metod terapii

thoughts

Akupunktura

Chińska metoda manualna polegająca na nakłuwaniu punktów regulujących przepływ energii. Akupunktura to technika leczenia pochodząca z Dalekiego Wschodu i uznawana już od wielu lat przez Światową Organizację Zdrowia. W wielu badaniach udowodniono skuteczność akupunktury w leczeniu wielu chorób, w tym w likwidowaniu bólów różnego pochodzenia. Działanie akupunktury polega głównie na utrzymaniu lub wyrównaniu potencjału energetycznego organizmu poprzez wbijanie igieł w punkty akupunkturowe, znajdujące się w różnych miejscach ciała, w tym na uszach (Aurikuloterapia). Inaczej mówiąc przywraca się w ten sposób równowagę energii Qi organizmu

Jest terapią polegającą na wbijaniu specjalnych, sterylnych igieł w odpowiednie punkty na ciele człowieka, aby pobudzić organizm do uruchomienia procesu regeneracji i zdrowienia.Akupunktura to technika leczenia pochodząca z Dalekiego Wschodu i uznawana już od wielu lat przez Światową Organizację Zdrowia. W wielu badaniach udowodniono skuteczność akupunktury w leczeniu wielu chorób, w tym w likwidowaniu bólów różnego pochodzenia. Działanie akupunktury polega głównie na utrzymaniu lub wyrównaniu potencjału energetycznego organizmu poprzez wbijanie igieł w punkty akupunkturowe, inaczej mówiąc przywraca się w ten sposób równowagę energii Qi organizmu. 

Punkty akupunkturowe przebiegają przez meridiany (kanały energetyczne). Kanały te łączą się z każdym organem naszego ciała, a brak równowagi w cyrkulacji energii wpływa na powstawanie różnych dolegliwości. Każdy nakłuwany punkt, jest ściśle powiązany z konkretną chorobą, dlatego musi być precyzyjnie i indywidualnie dobrany przez osobę wykonującą zabieg.
Z punktu widzenia nauki akupunktura aktywuje krążenie, komórki zaczynają pracować intensywniej, uwalniają się toksyny, wolne rodniki, w rezultacie wzmacniając naturalne siły organizmu do regeneracji i prowadząc do wyzdrowienia. Akupunktura pobudza również układ współczulny i przywspółczulny, czyli poprzez ośrodkowy układ nerwowy oddziałuje na różne narządy wewnętrzne człowieka.

Metodę stosują

  Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Skuteczna w ponad 250 schorzeniach
 • Drętwienie kończyn
 • Egzema
 • Chrapanie
 • Napięcia mięśniowe
 • Niedowłady kończyn
 • Bezsenność
 • Zaburzenia łaknienia
 • Zaburzenia hormonalne
 • Nadpobudliwość
 • Kamica
 • Zaparcia
 • I wiele innych…
 
Publikacje na ten temat
 • frof. Zbigniew Garnuszewski – „Akupunktura we współczesnej medycynie”, Tom I i II, wyd. Amber
 • frof. JR Worsley „Klasyczna Akupunktura według Pięciu Elementów”
 • dr Tadeusz Błaszczyk – „Nowoczesna akupunktura”
thoughts

Aurikuloterapia

Chińska metoda manualna polegająca na nakłuwaniu punktów regulujących przepływ energii. Aurikuloterapia to technika leczenia należąca do technik akupunktury, pochodząca z Dalekiego Wschodu i uznawana już od wielu lat przez Światową Organizację Zdrowia. Działanie aurikuloterapii polega głównie na utrzymaniu lub wyrównaniu potencjału energetycznego organizmu poprzez wbijanie igieł w punkty akupunkturowe, znajdujące się na małżowinach usznych. Przywraca się w ten sposób równowagę energii Qi organizmu.

Jest terapią polegającą na wbijaniu specjalnych, sterylnych igieł w odpowiednie punkty na uszach człowieka, aby pobudzić organizm do uruchomienia procesu regeneracji i zdrowienia. Aurikuloterapia to technika leczenia należąca do technik akupunkturowych, pochodząca z Dalekiego Wschodu i uznawana już od wielu lat przez Światową Organizację Zdrowia. W wielu badaniach udowodniono skuteczność aurikuloterapii w leczeniu wielu chorób, w tym w likwidowaniu bólów różnego pochodzenia. Jej działanie polega głównie na utrzymaniu lub wyrównaniu potencjału energetycznego organizmu poprzez wbijanie igieł w punkty akupunkturowe, inaczej mówiąc przywraca się w ten sposób równowagę energii Qi organizmu. 

Punkty akupunkturowe przebiegają przez meridiany (kanały energetyczne). Kanały te łączą się z każdym organem naszego ciała, a brak równowagi w cyrkulacji energii wpływa na powstawanie różnych dolegliwości. Każdy nakłuwany punkt, jest ściśle powiązany z konkretną chorobą, dlatego musi być precyzyjnie i indywidualnie dobrany przez osobę wykonującą zabieg.
Z punktu widzenia nauki akupunktura aktywuje krążenie, komórki zaczynają pracować intensywniej, uwalniają się toksyny, wolne rodniki, w rezultacie wzmacniając naturalne siły organizmu do regeneracji i prowadząc do wyzdrowienia. Akupunktura pobudza również układ współczulny i przywspółczulny, czyli poprzez ośrodkowy układ nerwowy oddziałuje na różne narządy wewnętrzne człowieka.

Metodę stosują

  Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku

 

 • Napięcia mięśniowe
 • Niedowłady kończyn
 • Bezsenność
 • Zaburzenia łaknienia
 • Zaburzenia hormonalne
 • Nadpobudliwość
 • Kamica
 • Zaparcia
 • I wiele innych…
 
Publikacje na ten temat
 • frof. Zbigniew Garnuszewski – „Akupunktura we współczesnej medycynie”, Tom I i II, wyd. Amber
 • dr Tadeusz Błaszczyk – „Nowoczesna akupunktura”
thoughts

Chiropraktyka

Metoda polegająca na manualnej korekcie ustawienia pozycji kręgów oraz stawów Chiropraktyka – dziedzina medycyny niekonwencjonalnej. Rodzaj terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu. Została stworzona pod koniec XIX w. w USA, przez D.D.Palmera. W szczególności skupiona na manipulacji kręgosłupa. Współcześnie, chiropraktycy w swojej pracy stosują szeroką gamę technik, jak mobilizacje lub manipulacje stawów i tkanek miękkich a także fizyko- i kinezyterapię oraz poradnictwo profilaktyczne.

Chiropraktyka – dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, utożsamiana z kręgarstwem. Rodzaj terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu. Jako znana pod tą nazwą, została stworzona pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych przez D.D.Palmera. CHIROPRAKTYKA (z greckiego: Chios – palec, pracitcos – czynione). W powszechnym uważaniu skupiona na manipulacji kręgosłupa. Jednak współcześnie, chiropraktycy w swojej pracy stosują szeroką gamę technik, jak mobilizacje lub manipulacje stawów i tkanek miękkich a także fizyko i kinezyterapię oraz poradnictwo profilaktyczne. W konsekwencji zabiegi chiropraktyczne zapewniają poprawne funkcjonowanie systemu nerwowego i wydzielania wewnętrznego, które sterują naturalną zdolnością organizmu do regeneracji. Tradycyjnie pojmowana Chiropraktyka, jest techniką opartą na zdecydowanych i dość silnych technikach manualnych. Jednak w ramach tej obszernej dziedziny oddziaływania na ludzki organizm, wykształciły się również techniki bardzo delikatne, takie jak Terapia Czaszkowo-Krzyżowa czy metoda McTimoney-Corley’a.

Metoda Mc Timoney-Corley’a

Wśród powszechnie znanych  rodzajów terapii manualnych, z których może skorzystać chory, myślę że, chiropraktyka McTimoney-Corley’a  jest najbardziej bliska pojęciu holizmu. Holistyczność chiropraktyki McTimoney-Corley’a widoczna jest w fakcie, ze nie tylko usprawnia ona cały układ  ruchu, przywraca optymalne unerwienie narządów człowieka lecz również redukuje napięcie psychiczne chorego.W chiropraktyce McTimoney-Corley’a, używa się technik miękkich, które nie powodują dodatkowego naprężenia narządu ruchu, powodowanego ręką terapeuty, czy też naprężeniem lub napięciem psychicznym chorego, który często nie wie, co oczekiwać w związku z czym świadomie, bądź też nie, napręża się, co nie pomaga w usprawnieniu narządu ruchu. Jedna z zasad chiropraktyki McTimoney-Corley’a mówi: „delikatniej pracując manualnie zajdziesz dalej”, co potwierdzają osiągane rezultaty, a dalej stwierdzenie to jest potwierdzone przez styl pracy i rezultaty terapii czaszkowo-krzyżowej. Potwierdzeniem miękkości zbiegów chiropraktyki McTimoney-Corley’a i jej holistycznego charakteru jest fakt, że zazwyczaj pierwszą reakcją chorego na oscylacyjny ruch miednicy powodowany przez chiropraktyka jest śmiech, który jest sygnałem odprężeniem się organizmu. Poza tym: „Ruch jest jedną ze specyficznych cech żywego organizmu, jest tym czynnikiem, który umożliwia człowiekowi reagowanie na otoczenie, wywieranie na nie określonego wpływu, czy wreszcie dawanie wyrazu emocjom.” (Janiszewski, Wadowski, 2001) – zobacz też w zakładce Literatura.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Urazy układu ruchu
 • Bóle pleców i kręgosłupa
 • Korekta postawy ciała
Publikacje na ten temat
 • ZAAWANSOWANE TECHNIKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE BARK, MIEDNICA, KOŃCZYNY GÓRNA I DOLNA
  Rafał Gnat , T. Luchau, wyd. Edra Urban & Partner
 • BADANIA NAUKOWE W REHABILITACJI pod redakcją Teresy Pop, wyd.  UR
 • CHIROPRAKTYKA – ukierunkowana diagnoza i technika, Ackermann W.P. 1997, Wydawnictwo Natura Medica Zbigniew Wasilewski
 • WIDER HORIZONS, Fife, Lorimer D. 1999, U.K.: The Scientific Medical Network
 • MEDYCYNA NATURALNA,Janiszewski M., Kwiatek-Bartela J., Bartela M., 2001
 • ENERGY MEDICINE, the Scientific Basis,Churchill Livingstone, Oschman J. 2000,
thoughts

Chirurgia Fantomowa

W tech metodzie terapeuta, obserwując chore tkanki, świadomie wpływa na ich stan, powodując przywrócenie właściwego, zdrowego wzorca ich funkcjonowania. Terapeuta usuwa skutki działania silnego stresu, który zawsze przyczynia się do powstania zmian w zapisie informacji, jak poszczególne narządy mają funkcjonować.

CHIRURGIA FANTOMOWA (CHF) – Jest bezinwazyjną metodą wykorzystującą fakt, iż sama obserwacja cząstki elementarnej, zmienia jej stan fizyczny oraz faktu, że dzięki specyficznej budowie błony komórek żywych organizmów można programować ich funkcjonowanie nawet myślą. Dzięki temu odkryciu, stało się możliwe świadome zastosowanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki kwantowej w leczeniu dolegliwości ludzkiego ciała, bez użycia specjalistycznego sprzętu medycznego.

Istota metody CHF

Obserwatorem jest terapeuta, który obserwując chore tkanki, świadomie wpływa na ich stan, powodując przywrócenie właściwego, zdrowego wzorca ich funkcjonowania. Terapeuta usuwa skutki działania silnego stresu, który zawsze przyczynia się do powstania zmian w zapisie informacji, jak poszczególne narządy mają funkcjonować. Z czasem zmiana jest tak duża, że przekłada się na objawy fizyczne. Kiedy zmiana jest niewielka, osoba odczuwa np. dolegliwość bólową, ale rutynowe badania diagnostyczne nie wykazują zmian fizycznych. Przywrócenie prawidłowego zapisu wzorca, charakterystycznego dla każdego z nas, znacznie przyspiesza powrót do zdrowia. Wiadomo, że komórki w organizmie są wymieniane na nowe wielokrotnie w ciągu życia. Dzięki powyższym działaniom, tworzące się komórki mają możliwość odnawiania się, bez powielania „błędów” chorobowych. Zatem, po przywróceniu prawidłowego zapisu wzorca, organizm ma możliwość pełnej i szybkiej regeneracji własnymi siłami.

 
 
Metodę stosują
Polecana w przypadku
 • Bóle kręgosłupa i stawów
 • Zaburzenia przemiany materii
 • Regeneracja narządów miękkich
 • Po urazach, złamaniach kończyn
 • Wspomagająco w onkologii
 • Zaburzenia pracy tarczycy
 • Zaburzenia pracy ukł. hormonalnego
 • Endometriozy i torbiele
 • Stany obniżonego nastroju
Publikacje na ten temat
 • Brak powszechnie dostępnych publikacji drukowanych, dedykowanych tej metodzie w j.polskim  i dających rzetelną o niej wiedzę. Metoda jest nauczana na specjalistycznych kursach.
thoughts

Coaching zdrowia

Metoda polegająca na aktywnej rozmowie z coachem, terapeutą celem dokonania korzystnych zmian w samorealizacji Osoba zajmująca się coachingiem zdrowia, po wspólnym ustaleniu przyczyn dolegliwości, pomaga pacjentowi przywrócić czyste widzenie otaczającej go rzeczywistości. Pomaga uwolnić się od nieświadomych programów zakotwiczonych w podświadomości, które prowadzą do przeciążania organizmu i powstania dolegliwości fizycznych bądź zaburzeń emocjonalnych. Coach, jest przewodnikiem w szybkim i sprawnym odszukaniu ścieżki do życia zgodnego z osobistymi, niczym nie zmanipulowanymi pragnieniami i predyspozycjami obejmującymi sferę fizyczną i psychiczną.

Istota metody CHF

Obserwatorem jest terapeuta, który obserwując chore tkanki, świadomie wpływa na ich stan, powodując przywrócenie właściwego, zdrowego wzorca ich funkcjonowania. Terapeuta usuwa skutki działania silnego stresu, który zawsze przyczynia się do powstania zmian w zapisie informacji, jak poszczególne narządy mają funkcjonować. Z czasem zmiana jest tak duża, że przekłada się na objawy fizyczne. Kiedy zmiana jest niewielka, osoba odczuwa np. dolegliwość bólową, ale rutynowe badania diagnostyczne nie wykazują zmian fizycznych. Przywrócenie prawidłowego zapisu wzorca, charakterystycznego dla każdego z nas, znacznie przyspiesza powrót do zdrowia. Wiadomo, że komórki w organizmie są wymieniane na nowe wielokrotnie w ciągu życia. Dzięki powyższym działaniom, tworzące się komórki mają możliwość odnawiania się, bez powielania „błędów” chorobowych. Zatem, po przywróceniu prawidłowego zapisu wzorca, organizm ma możliwość pełnej i szybkiej regeneracji własnymi siłami.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • ogólny rozstrój nerwowy
 • syndrom wypalenia
 • poprawa relacji towarzyskich, rodzinnych i służbowych
 • zaburzenia pracy układu pokarmowego
 • zaburzenia hormonalne
Publikacje na ten temat
 • Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego. Julie Starr, wyd. Wolters Kluwer SA
 • Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. Łukasz T. Marciniak , Sylwia Rogala-Marciniak, wyd. Wolters Kluwer SA
thoughts

Dietetyka holistyczna

Metoda obejmuje rozpoznanie potrzeb organizmu oraz podanie właściwych zaleceń żywieniowych Holistyczne podejście do tematu żywienia na co dzień, to ważny filar w dbałości o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Proponowane przez nas spojrzenie na sposób odżywiania, indywidualnie opracowane podejście kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe, ale bez przesadnego reżimu dietetycznego. Od właściwie dobranych składników odżywczych, zależy nie tylko ogólna kondycja fizyczna, ale również to, jak szybko jesteśmy w stanie zregenerować się po trudnych okresach, jakie spotykają nas w życiu.

Holistyczne podejście do tematu żywienia na co dzień, to ważny filar w dbałości o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Proponowane przez nas spojrzenie na sposób odżywiania, indywidualnie opracowane podejście kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe, ale bez przesadnego reżimu dietetycznego.

Istota dietetyki
Aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo, powinien mieć zapewnione zarówno odpowiednie warunki w zakresie fizycznego otoczenia, relacji z innymi ludźmi, jak również w zakresie odpowiedniego odżywiania, dopasowanego do pory roku, strefy klimatycznej oraz osobistych uwarunkowań psycho-fizycznych osoby. Od właściwie dobranych składników odżywczych, zależy nie tylko ogólna kondycja fizyczna, ale również to, jak szybko jesteśmy w stanie zregenerować się po trudnych okresach, jakie spotykają nas w życiu. Żywienie ma wpływ również na nasz stan emocjonalny, nasze reakcje i zachowania. Dbając zarówno o ilość, jak i jakość oraz przydatność spożywanych pokarmów, wpływamy więc nie tylko na fakt posiadania pożądanej wagi, czy figury, ale kreujemy również nasze codzienne zachowania i charakter.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

 • W chwili obecnej nikt nie udziela porad
Polecana w przypadku
 • poczucie osłabienia i wypalenia
 • brak koncentracji
 • zbyt długi okres regeneracji po infekcjach
 • zaburzenia pracy układu pokarmowego
 • zaburzenia pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • alergie, częste infekcje itp.
Publikacje na ten temat
 • Żywność Twój cudowny lek. Jean Carper, wyd. Hannah Buplishing LTD
 • Biblia Żywności i żywienia, Judith Wills, wyd. Amber
 • Czego nie powie ci lekarz o chorobach nowotworowych. Sprawdzone naturalne metody zapobiegania i leczenia
  Bożena Przyjemska, wyd. Vital
thoughts

Emocjonalne Przyczyny Chorób

EPC - to metoda odszukania i neutralizacji źródłowych, emocjonalnych przyczyn dolegliwości Jest to metoda oparta na fakcie, iż każda choroba ma swój początek w sytuacji silnego stresu, zapamiętanego przez organizm człowieka. Będąc pod jego wpływem, nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Jeżeli taki stan rzeczy trwa zbyt długo, może doprowadzić do poważnych zmian fizycznych w organizmie.

Według najnowszych badań, większość dolegliwości ma źródło w stresujących nas lub naszych bliskich, sytuacjach życiowych. EPC (Emocjonalne Przyczyny Chorób), to opracowana na podstawie międzynarodowego dorobku naukowego metoda szybkiego diagnozowania tych przyczyn oraz neutralizacji zakodowanych, związanych z nimi programów reakcji organizmu. Jest to dobrze ugruntowana wiedza z zakresu psychosomatyki. Pionierami metody są lekarze tacy jak dr Ryke Geerd Hamer (Niemcy) – twórca Nowej Germańskiej Medycyny,  dr Gilbert Renaud (Kanada) – twórca nurtu pod nazwą Recall Healling, dr Claude Sabbah (Francja) -twórca nurtu pod nazwą Totalna Biologia, dr Gerard Athias (Francja) – kontynuator Totalnej Biologii, autor nowych opracowań i serii książek jak np. „Programy Rodzinne Twoich Chorób”.

Osobą, która w Naturalnym Centrum Zdrowia stosuje w/w wiedzę jako spójną merytorycznie metodę diagnozowania i terapii, zwaną w skrócie EPC, jest lek.med. Dorota Jarymowicz.

Istota metody EPC

Jest to metoda oparta na fakcie, iż każda choroba ma swój początek w sytuacji silnego stresu, zapamiętanego przez organizm człowieka. Będąc pod jego wpływem, nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Jeżeli taki stan rzeczy trwa zbyt długo, może doprowadzić do poważnych zmian fizycznych w organizmie. Najczęściej spotykane dolegliwości spowodowane skumulowanym stresem, to bóle nerwicowe w obrębie klatki piersiowej, bóle brzucha o nieokreślonej w badaniach lekarskich etiologii, bóle kręgosłupa oraz zaburzenia przemiany materii. Dochodzi do tego szereg dolegliwości związanych z codziennym funkcjonowaniem, jak stany depresyjne, zaburzenia snu i koncentracji. Metoda polega na interaktywnej rozmowie terapeuty z pacjentem, prowadzącej do ustalenia zdarzenia źródłowego, które spowodowało późniejszy ciąg powtarzających się sytuacji stresowych, prowadzących w rezultacie do powstania choroby.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • bezpłodności i problemach w relacji z partnerem
 • zaburzeniach pracy tarczycy
 • zaburzeniach hormonalnych
 • zaburzeniach pracy układu krwionośnego
 • zaburzeniach pracy serca
 • dolegliwościach ze strony układu ruchu
 • zaburzeniach pracy układu pokarmowego
 • zaburzenia przemiany materii
 • zaburzeniach pracy układu moczowego
 • moczeniu nocnym u dzieci
 • niektórych alergiach
 • nawracających infekcjach dróg oddechowych
 • niektórych chorobach nowotworowych
 • powtarzających się schematach w relacjach
Publikacje na ten temat
 • „Programy Rodzinne Twoich Chorób” (Gerard Athias)
 • „Ciało Punkt po Punkcie” (Gerard Athias)
 • „Zrozum Swoje Choroby”
 • „Recall Healing” (Gilbert Renaud)
thoughts

Hipnoza Ericksonowska

Metoda psychoterapii opartej na hipnozie z aktywną współpracą pacjenta Hipnoza Ericksonowska promuje aktywny udział pacjenta. Może on sobie przypisać powodzenie leczenia, co wzmacnia jego poczucie wartości, kontroli nad życiem i naturalnych umiejętności samodzielnego tworzenia sprawczych programów myślowych. Terapia jest nastawiona na osiąganie celów teraz i w przyszłości. Trans terapeutyczny, świadomie uruchomiony przez terapeutę, jest doświadczeniem, w którym pacjent dokonuje zmian przekonań.

Hipnoza jest naturalnym zachowaniem, reakcją człowieka na określone, specyficzne warunki zewnętrzne dostarczające bodźce werbalne lub wizualne. Takie warunki może stworzyć w bezpieczny sposób przeszkolony terapeuta. Ericksonowskie podejście do używania hipnozy w celach terapeutycznych, różni się od podstawowego, typowego schematu pracy z pacjentem w stanie hipnozy i jest bardzo podobny do metody pracy za pomocą hipnozy, zwanej terapią RTT. Dwie różne nazwy, to efekt tworzenia schematów pracy z hipnozą przez dwóch różnych psychoterapeutów. Jednak główne założenia są takie same. Hipnoza Ericksonowska promuje aktywny udział pacjenta. Może on sobie przypisać powodzenie leczenia, co wzmacnia jego poczucie wartości, kontroli nad życiem i naturalnych umiejętności samodzielnego tworzenia sprawczych programów myślowych. Terapia jest nastawiona na osiąganie celów teraz i w przyszłości. Terapeuta razem z pacjentem szuka sposobów korzystania z doświadczeń transu w realnym życiu poza sesją. Pacjent formułuje wizję pozytywnej przyszłości. Trans terapeutyczny, świadomie uruchomiony przez terapeutę, jest doświadczeniem, w którym pod opieką terapeuty pacjent dokonuje zmian przekonań i ich odniesień. To pozwala pacjentowi mieć dostęp do swoich mentalnych wzorców i skojarzeń, prowadzących do rozwiązania problemu.  

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Niskiej samooceny, braku pewności siebie
 • Konkretnych problemów emocjonalnych
 • Stanach lękowych
 • W depresji
 • Zachowaniach kompulsywnych
 • Poczucia braku sensu życia
 • Trudnej żałoby po stracie
 • Bezsenności
 • Niepłodności
 • Przy egzemach
 • Migreny i inne bóle głowy
 • W chorobach autoimmunologicznych
Publikacje na ten temat
 • Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne M.H.Ericksona, 2012 Haley J., wyd. II, GWP, Gdańsk.
 • Lutowy człowiek. Strategiczna terapia krótkoterminowa, Erickson M.H., Rossi E.L. , GWP, Gdańsk. 
 • Metafory w psychoterapii. Teoria i praktyka. Cz. I: Strategiczna terapia krótkoterminowa, Barker P., GWP, Gdańsk. 
 • Mój głos podąży za tobą. Terapeutyczne przypowieści Miltona H.Ericksona, Rosen S. , Zysk i S-ka, Poznań. 
 • Spotkania z Ericksonem. Niezwykły człowiek, niezwykła terapia, Zeig J.K. , GWP, Gdańsk. 
 • Podstawy hipnozy, Yapko M.D. , GWP, Gdańsk. 
 • Możliwości i ograniczenia stosowania hipnozy w psychoterapii, Klajs K. i inni, Nowiny psychologiczne nr 1/2000, s. 5-47. 
 • Przygoda z komunikacją, Walker, Wolfgang, GWP, Gdańsk. 
 • W cztery oczy – rozmowy z twórcami terapii rodzin, Simon R., GWP Gdańsk 
 • Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji,  Yapko M., GWP, Gdańsk.
thoughts

Homeopatia

Metoda terapeutyczna, wykorzystująca _potencjonowane" preparaty pochodzenia naturalnego Jest metodą terapeutyczną, opartą na zasadzie podobieństw - "Similia similibus curentur", czyli "podobne leczyć podobnym" w przeciwieństwie do terapii farmakologicznych zwanych alopatycznymi, gdzie leki są "przeciwne do choroby". Homeopatia polega na wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów obronnych organizmu, także układu odpornościowego. Leki homeopatyczne są specjalnie przygotowywane w trakcie procesu zwanego potencjalizacją.

Homeopatia jest metodą terapeutyczną, opartą na zasadzie podobieństw, w przeciwieństwie do leków farmakologicznych zwanych alopatycznymi, gdzie leki są „przeciwne do choroby”. Polega ona na wspomaganiu i stymulowaniu układu odpornościowego.

Jest metodą terapeutyczną, opartą na zasadzie podobieństw – „Similia similibus curentur”, czyli „podobne leczyć podobnym” w przeciwieństwie do terapii farmakologicznych zwanych alopatycznymi, gdzie leki są „przeciwne do choroby”. Homeopatia polega na wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów obronnych organizmu, także układu odpornościowego. Leki homeopatyczne są specjalnie przygotowywane w trakcie procesu zwanego potencjalizacją. Metoda ta polega na wielokrotnym rozcieńczeniu i potencjalizowaniu wyciągu z danej substancji wydobywając ze wszystkich składników ich właściwości lecznicze. Pomimo tego, iż w homeopatii często do wytwarzania leków wykorzystuje się zioła, to nie należy mylić jej z ziołolecznictwem, ponieważ roztwory lecznicze pozyskiwane są też z minerałów, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz substancji syntetycznych. Stosując homeopatię, dzięki indywidualizacji doboru leków można wyleczyć nie tylko objawy choroby, ale przede wszystkim prawdziwe jej przyczyny.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • est to metoda usuwania bardzo wielu dolegliwości zarówno fizycznych, jak i stanów emocjonalnych
 • aby upewnić się, czy może być skuteczna w Państwa przypadku, prosimy o kontakt telefoniczny
Publikacje na ten temat
 • ENCYKLOPEDIA HOMEOPATII PRAKTYCZNEJ MATERIA MEDICA, John Henry Clarke, wyd. Similimum
 • HOMEOPATIA PRAKTYCZNA – pismo naukowe 2002-2004, wyd. Similimum
 • PRZEWODNIK DLA ZAAWANSOWANYCH HOMEOPATÓW ZAWODOWYCH, Luc De Schepper, wyd. Similimum
thoughts

Informoterapia

Wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne, umożliwiające precyzyjną interpretację sygnałów elektrycznych i impulsów elektromagnetycznych emitowanych przez komórki ciała oraz wszelkie inne organizmy znajdujące się w jego przestrzeni. Pozyskane w ten sposób informacje, pozwalają stworzyć sygnały w postaci impulsów elektrycznych o bardzo małej mocy, które likwidują patogeny oraz wspomagają komórki pacjenta w procesie regeneracji. Jest stosowana również do odczulania, witalizacji oraz do stymulacji układu nerwowego.

Do terapii informacyjnych, opartych na technologii mikroprocesorowej, należy biorezonagns, w tym Veaga test, który najczęściej stosowany jest do wykrywania i neutralizacji patogenów.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • alergii wszelkiego rodzaju
 • obecności pasożytów w organizmie
 • zaburzeń motorycznych, powiązanych z funkcjonowaniem układu nerwowego
 • aby upewnić się, czy może być skuteczna w Państwa przypadku, prosimy o kontakt telefoniczny
Publikacje na ten temat

Jeszcze nie ma tych informacji.

thoughts

Łagodna Bioenergetyka

System pracy z ciałem poprzez bardzo łagodną stymulację dotykową i ruchową Łagodna Bio-Energetyka to model zarówno edukacyjny, jak i terapeutyczny, łączący terapię werbalną z pracą z ciałem, przywracający zdrowie oraz wspomagający rozwój. To terapia skutecznie pomagająca ludziom w każdym wieku – od narodzin aż do śmierci. W Łagodnej Bio-Energetyce pracujemy ze wszystkimi aspektami funkcjonowania człowieka – poznawczym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Połączenie terapii werbalnej i pracy z ciałem wzmacnia proces powrotu do zdrowia.

Twórczynią terapii Łagodna Bio-Energetyka (Gentle Bio-Energetics) jest lekarz medycyny dr Eva Reich, córka znanego psychologa, psychoanalityka, Wilhelma Reicha, uznanego za twórcę bioenergetyki.

Łagodna Bio-Energetyka to model zarówno edukacyjny, jak i terapeutyczny, łączący terapię werbalną z pracą z ciałem, przywracający zdrowie oraz wspomagający rozwój. To terapia skutecznie pomagająca ludziom w każdym wieku – od narodzin aż do śmierci.

Eva Reich rozwinęła metodę Łagodna Bio-Energetyka w trakcie pracy z dziećmi w szpitalu w Nowym Jorku, podczas całej swojej praktyki lekarskiej, na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie asystowania swojemu ojcu Wilhelmowi Reich oraz prowadzonych na całym świecie kursów i warsztatów.

Łagodne podejście w Łagodnej Bio-Energetyce odnosi się do delikatnego, nieinwazyjnego podejścia, dotyku i sposobu prowadzenia rozmowy przez osobę praktykującą, którą może być rodzic, opiekun, partner, terapeuta. “Bio-Energetyka” odnosi się do Energii Życiowej, która swobodnie płynie przez nasze ciało poza sytuacjami, gdy blokowana jest przez Zbroję, która powstaje w wyniku traumatycznych doświadczeń życiowych.

Łagodna Bio-Energetyka pozwala odzyskać siły witalne, rozpoznać i przekształcić nieświadome systemy obronne i blokady, przepracować traumy, żałobę, trudne doświadczenia życiowe oraz zaburzenia rozwoju nawet z najwcześniejszych okresów życia. Łagodna Bio-Energetyka pomaga zharmonizować pracę narządów wewnętrznych oraz wzmocnić system energetyczny i odpornościowy człowieka. Jest wspaniałym sposobem na terapię dla dzieci i dorosłych pomagając w eliminacji dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością, depresją, traumą, lękami, nerwicami i innymi chorobami. Na czym polega metoda? W Łagodnej Bio-Energetyce pracujemy ze wszystkimi aspektami funkcjonowania człowieka – poznawczym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Połączenie terapii werbalnej i pracy z ciałem wzmacnia proces powrotu do zdrowia.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Traumy powstałe po silnych przeżyciach m.in. narodzinach, wypadkach, operacjach, stracie, próbach samobójczych, molestowaniu seksualnym fizycznym, gwałtach.
 • Lęki, depresje, nerwice, fobie.
 • Złość.
 • Problemy z wyrażaniem emocji, wewnętrzne konflikty, stres.
 • Po wypadkach, zranieniach, złamaniach kości, urazach głowy.
 • Po znieczuleniu, narkozie, operacjach.
 • Asymetria ciała.
 • Uczucie oddzielenia od ciała, brak kontaktu z ciałem.
 • Ograniczone wspomnienia np.: z dzieciństwa.
 • Dysfunkcje seksualne, braku orgazmu.
 • Uzależnienia.
 • Gdy osoby czują się smutne, niechciane, przerażone, wystraszone, samotne, opuszczone przez większą część życia i nie wiedzą dlaczego.
 • Gdy osoby nie czują więzi.
Publikacje na ten temat
 • GENTLE BIO-ENERGETICS. Theory and tools for everyone – Richard C.Overly, wyd. Virgo
thoughts

Masaż AromaTouch

Masaż podczas którego używane są naturalne olejki zapachowe. Technika masażu AromaTouch (by DoTerra) opracowana została przez dr Davida K.Hill’a. Delikatny dotyk i stosowane w trakcie zabiegów olejki naturalne przynoszą efekty na poziomie fizycznym i emocjonalnym. Podczas zabiegu masowane są plecy i stopy.

 

Technika masażu AromaTouch (by DoTerra) opracowana została przez dr Davida K.Hill’a. Ostateczna koncepcja powstała po kilku latach zbierania doświadczeń o tym jakie rodzaje dotyku i które z olejków przynoszą najwięcej korzyści. Delikatny dotyk i każdy ze stosowanych w trakcie zabiegów olejków i mieszanek przynosi efekty na poziomie fizycznym i emocjonalnym. Masaż działa harmonizującą, przeciwbólowo, wzmacniająco na system immunologiczny oraz wyciszająco. Podczas zabiegu masowane są plecy i stopy.
 
Nie ma przeciwwskazań do wykonywania.
Jedyne zalecanie do 12 godzin po zabiegu nie należy opalać się lub wystawiać na duże nasłonecznienie ponieważ niektóre ze stosowanych olejków mogą u wrażliwych osób wywołać reakcję fotoalergiczną.
 

https://www.doterra.com/US/en/aromatouch-technique

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Silnych napięć mięśniowych, spowodowanych stresem
 • Blokad emocjonalnych
 • Zaburzeń snu
 • Zaburzeń w obrębie układu limfatycznego
 • Nerwic
 • Depresji
Publikacje na ten temat
 • Aromaterapia, Praktyczny Przewodnik po Olejkach Eterycznych, Huete Anna, wyd. „Jedność”
 • Aromaterapia dla każdego, Iwona Konopacka, Władysław Brud, wyd. Vital
thoughts

Masaż Dotyk Motyla

Dotyk podczas masażu jest bardzo lekki i delikatny jak muśnięcie skrzydłami motyla, a sam masaż wykonuje się poprzez ubranie lub bezpośrednio na skórze. Dr Eva Reich uważała, że zapisane w ciele traumatyczne wspomnienia można uwolnić bardzo delikatnym dotykiem. Im subtelniejszy dotyk, tym silniej działa.

Masaż Dotyk Motyla to bardzo delikatny dotyk stosowany, aby rozpuścić zbroje, uzdrowić traumatyczne doświadczenia, uwolnić blokady i przywrócić przepływ energii.

Dotyk podczas masażu jest bardzo lekki i delikatny jak muśnięcie skrzydłami motyla, a sam masaż wykonuje się poprzez ubranie lub bezpośrednio na skórze. Dr Eva Reich uważała, że zapisane w ciele traumatyczne wspomnienia można uwolnić bardzo delikatnym dotykiem. Im subtelniejszy dotyk, tym silniej działa.
Masaż jest bardzo prosty i łatwy do nauczenia. Pielęgniarka, która używa tego masażu w swojej pracy uważa, że to właśnie jego prostota jest tym, co daje tak duże efekty. Masaż jest krótki i powtarzalny. Może być wykonywany raz dziennie lub raz w tygodniu.
Ze względu na delikatny, nieinwazyjny charakter dotyku, technika nie będzie aktywowała historii przemocy i może wspomóc uzdrowienie zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych traum. Pomaga osobom z doświadczeniami przemocy poczuć się bezpiecznie, gdy są dotykane.
Masaż Dotyk Motyla jest masażem uspokajającym jak i energetyzującym w zależności od energetycznych potrzeb osoby, która go otrzymuje. Jest wspaniałym sposobem na terapię dla dzieci i dorosłych, pomagając w eliminacji dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością, depresją, traumą, nerwicami i innymi chorobami.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Traumy powstałe po silnych przeżyciach m.in. narodzinach, wypadkach, operacjach, stracie, próbach samobójczych, molestowaniu seksualnym fizycznym, gwałtach.
 • Lęki, depresje, nerwice, fobie.
 • Złość.
 • Problemy z wyrażaniem emocji, wewnętrzne konflikty, stres.
 • Po wypadkach, zranieniach, złamaniach kości, urazach głowy.
 • Po znieczuleniu, narkozie, operacjach.
 • Asymetria ciała.
 • Uczucie oddzielenia od ciała, brak kontaktu z ciałem.
 • Ograniczone wspomnienia np.: z dzieciństwa.
Publikacje na ten temat

Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich dla niemowląt, dzieci i dorosłych, Richard C. Overly, wyd. Virgo

thoughts

Masaż Klasyczny

Klasyczny masaż leczniczy Jest przeznaczony dla osób z konkretnymi dolegliwościami ze strony układu ruchu, w szczególności w przypadku napięć prowadzących do skrzywienia kręgosłupa i kompresji krążków międzykręgowych, często z tendencją do przemieszczenia bocznego lub przednio- tylnego. Terapeuta stosujący ten masaż może zażądać przyniesienia ze sobą zdjęć kręgosłupa wraz z opisem oraz innych badań, jeżeli uzna to za stosowne.

Jest przeznaczony dla osób z konkretnymi dolegliwościami ze strony układu ruchu, w szczególności w przypadku napięć prowadzących do skrzywienia kręgosłupa i kompresji krążków międzykręgowych, często z tendencją do przemieszczenia bocznego lub przednio- tylnego. Terapeuta stosujący ten masaż może zażądać przyniesienia ze sobą zdjęć kręgosłupa wraz z opisem oraz innych badań, jeżeli uzna to za stosowne. Zadaniem masażu terapeutycznego jest doprowadzenie do rozluźnienia powstałych przykurczy mięśni oraz przez odpowiednią stymulację ruchową przywrócenie odpowiedniej geometrii kręgosłupa i / lub ustawienie względem siebie innych kości szkieletu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Bóle i napięcia mięśniowe
 • Zastoje limfy w ciele
 • Zaburzenia krążenia – stan początkowy, lekki
 • Rozładowanie stresu
Publikacje na ten temat
 • KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY + SEGMENTARNY MASAŻ LECZNICZY, KOMPLET, Leszek Magiera, wyd. Bio-Styl
 • MASAŻ KLASYCZNY + MASAŻ SEGMENTARNY + DRENAŻ LIMFATYCZNY + MASAŻ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH CZ. 1-3, KOMPLET 6 TOMÓW, Adam Zborowski, wyd. AZ
 • MASAŻ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH, Adam Zborowski, wyd. AZ
thoughts

Masaż Relaksacyjny

Delikatny, stymulujący masaż ciała Ten rodzaj masażu przede wszystkim uwalnia nagromadzone na poziomie komórkowym napięcia, wspomaga usuwanie toksyn i prowadzi do poprawy nastroju. Jest wiele technik masażu relaksacyjnego, wywodzących się z różnych kultur.

Jest dobry dla każdego, kto czuje się wyczerpany fizycznie, spięty i podenerwowany życiową sytuacją jakiej musi stawić czoła. Zadaniem masażysty, jest delikatne pobudzenie, a następnie stonizowanie organizmu prowokując w ten sposób układ mięśniowy do całkowitego rozluźnienia i relaksu. Ten rodzaj masażu przede wszystkim uwalnia nagromadzone na poziomie komórkowym napięcia, wspomaga usuwanie toksyn i prowadzi do poprawy nastroju. Jest wiele technik masażu relaksacyjnego, wywodzących się z różnych kultur.
Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Napięcia w mięśniach z powodu stresu
 • Pobudzenie procesów regeneracji skóry, mięśni
 • Zaburzenia krążenia krwi i limfy
 • Zaburzenia trawienia i przemiany materii
Publikacje na ten temat
 • MASAŻ W KOSMETYCE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ, Leszek Magiera, wyd. Bio-Styl
 • Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich dla niemowląt, dzieci i dorosłych, Richard C. Overly, wyd. Virgo
thoughts

Metoda Bowena

Metoda manualno - werbalna, polegająca delikatnej stymulacji ciała dłońmi oraz krótkiej wymianie informacji Jest systemem informacji wysyłanych do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów ciała, przenoszonych w postaci wibracji poprzez układ nerwowy do mózgu. Ten z kolei odbiera je jako bodźce do zapoczątkowania ogólnoustrojowych procesów naprawczych, przywracających organizm do równowagi, czyli najlepszego, pierwotnego, wzorcowego stanu zdrowia. Jest formą neuro-mięśniowego przeprogramowania, wykorzystującego pamięć komórkową i wrodzone zdolności organizmu do samoleczenia.

Technika Bowen’a® (zwana w skrócie Bowtech®) to niezwykle skuteczna, bezpieczna metoda terapeutyczna, która działa ogólnoustrojowo, pomagając organizmowi powrócić do równowagi, przy wykorzystaniu własnych zasobów autoregulacji. Bowtech jest dynamiczną terapią pracy na mięśniach i tkance łącznej, która została rozwinięta przez nieżyjącego już Toma Bowen’a w Geelong, w Australii. Tom Bowen był przekonany, że zaburzenia w funkcjonowaniu ciała wynikają z zaburzeń w tkance, dlatego inicjowanie integracji strukturalnej i związanej z nią części funkcjonalnej tego dynamicznego systemu jest kluczem do działania oryginalnej Techniki Bowen’a.

Bowtech przynosi ulgę w leczeniu wielu konkretnych urazów i innych problemów zdrowotnych, zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych. Jest to działanie ogólnoustrojowe (holistyczne), z wykorzystaniem wrodzonych zdolności do samoleczenia.

Terapeuta dostarcza sygnały do systemu nerwowego w ściśle określonych miejscach (na mięśniach, ścięgnach, więzadłach lub nerwach), a ciało robi resztę, odpowiadając na nie, w odpowiednim dla niego czasie (tempie), w zależności od własnych możliwości.

Technika Bowen’a jest wskazana dla każdego, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowie, z wyjątkiem nielicznych, specyficznych sytuacji, w których konkretne procedury są przeciwwskazane.

W przypadku ostrego urazu, terapeuta może wykonać zabieg bezpośrednio na uszkodzoną część ciała, ponieważ organizm nie miał czasu, aby rozpocząć kompensację i przystosowywanie się do urazu. Poza nielicznymi terapeutami, którzy specjalizują się w pracy z urazami i kontuzjami sportowymi, większość terapeutów spotyka się i pracuje z klientami, których schorzenia rozwijają się stopniowo przez wiele lat, gdzie wzorzec dysfunkcji mięśniowej i wadliwej postawy ciała zdołał się już głęboko zakorzenić

Sesja Bowtech trwa przeciętnie od 15 do 45 minut. Podczas zabiegu Bowen’a terapeuta kciukami lub palcami wykonuje serie delikatnych, precyzyjnych ruchów w ściśle określonych miejscach na ciele (mięśnie, ścięgna, powięzie, nerwy). Pomiędzy każdą serią ruchów terapeuta robi przerwę tak długą, jaka jest konieczna, do przetworzenia przez organizm otrzymanych bodźców i rozpoczęcia procesu samoregulacji. Sam Tom Bowen w czasie tych przerw wychodził z pokoju terapii, aby nie zakłócać tego procesu.

Pojedynczy Ruch Bowen’a trwa około kilku sekund, terapeuta delikatnie naciska i pobudza mięsień, ścięgno lub inną strukturę wywołując impuls, który układem nerwowym dociera do mózgu. Mózg zapoczątkowuje proces przywracania organizmu do równowagi, najbardziej pierwotnego stanu. Celem Techniki Bowen’a jest więc przywrócenie organizmu do pierwotnego, zharmonizowanego, idealnego stanu zdrowia porównywany z tzw. „resetem”.

Ruchy w Technice Bowen’a są delikatne, ale celowane, mogą być wykonane przez cienką odzież, jeśli pacjent tak preferuje. Pacjenci zwykle leżą na stole do masażu, lub siedzą na krześle, jeśli tak im wygodniej.

Sesje Bowen’a wykonuje się co 5 do 10 dni, optymalnie co tydzień.

W kilku przypadkach specyficzne miejsca, w których wykonuje się Ruchy Bowen’a korespondują z meridianami i punktami akupunkturowymi, choć sam Tom Bowen opracowując Technikę Bowen’a nic świadomie nie zapożyczył z tych metod, gdyż nie miał wiedzy, ani wykształcenia w tej dziedzinie. (źródło: www.bowenpolska.pl)

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Bóle pleców i rwa kulszowa
 • Problemy z układem pokarmowo i wydalniczym
 • Bóle ucha, problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym
 • Migreny i inne bóle głowy
 • Fibromyalgia i zespół chronicznego zmęczenia
 • Problemy z biodrem, kolanem, kostką i stopą
 • Zaburzenia miesiączkowania i zaburzenia hormonalne
 • Problemy z szyją i barkami (w tym ’zamarznięty bark’)
 • Bóle krocza, asymetria miednicy i nierówna długość nóg
 • Problemy oddechowe i katar sienny
 • RSI (urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien), zespół cieśni nadgarstka i łokieć tenisisty
 • Kontuzje sportowe i inne urazy
Publikacje na ten temat

 

 • The Psychophysiological effects of Bowen Technique, 1993 – Ashley.G.Pritchard Sinburne UniversityMelbourn, Dep.Psychology
 • Bowen-Therapie bei Patienten mit Knietotalendoprothese – OA Dr. Günter Hipmair
 • Bowen Therapy as an alternate treatment for Carpal Tunel Syndrom – Sheedy G
 • Evaluation of Bowen Technique in the Treatment of Frozen Schoulder – Dr.Bernie Carter PhD of the MetropolitanUniversity of Manchester 
 • A gentle hands healing Method that affects the autonomic nervous system as measured by heartrate variability and clinical assessment – Jo Ann Whitheker, MD., Patriciaq P. Gilliam, M.Ed.M.S.N.,Douglas.Seba, Ph.D. 
 • The Bowen Technique: A study of it’sprevalance and effectiveness – Amy E.Norman 
 • A Pilot study to evaluate the effectiveness of the Bowen Technique – Carter B, University of Central Lancashire 
 • An Examination of the Bowen Bunion Treatment, 1999 – Lambeth B 
 • Bowen Therapie Research – University Pain Clinic

 

thoughts

MDK-Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa

Metoda muzykologa i terapeuty Barbary Romanowskiej, wykorzystująca siłę wibracji kamertonów, ludzkiego głosu i muzyki Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa, jest dobrze opracowaną, skuteczną metodą przywracania zdrowia w przypadku nawet najcięższych chorób. Opiera się na kilkunastu technikach opracowanych przez dr Barbarę Romanowską, które powstały m.in. na podstawie badań nad dźwiękiem, przeprowadzonych w USA i Francji.

 

Muzykoterapia Dogłębna Komórkowajest dobrze opracowaną, skuteczną metodą przywracania zdrowia w przypadku nawet najcięższych chorób. Opiera się na kilkunastu technikach opracowanych przez dr Barbarę Romanowską, które powstały m.in. na podstawie badań nad dźwiękiem, przeprowadzonych w USA i Francji. Badania naukowe wykonane w Lambdoma Institute przez dr Barbarę Hero udowodniły, że organy wewnętrzne człowieka, jak również przewodzące energię kanały czy centra energii, posiadają swoje własne określone częstotliwości zdrowia (balansu) i wystarczy być do nich dostrojonym, by być zdrowym. Brak harmonii (dostrojenia) oznacza chorobę. Opracowując techniki pracy z dźwiękiem, dr Barbara Romanowska odniosła się do wyników przestudiowanych badań, uzyskując dzięki stworzonej przez siebie metodzie poprawę stanu zdrowia u osób chętnych do tej formy terapii aż w 88% (ta wartość procentowa nie dotyczy przypadków nowotworowych). Doszła do wniosku, że wykazane w badaniach jedynie pozytywne działanie dźwięku na komórki, czyni metodę nieinwazyjną, przynoszącą dobry wynik dla wszystkich komórek ciała, dlatego można ją stosować bez żadnego ryzyka dla zdrowia, a poprawa samopoczucia następuje nieomal natychmiast po użyciu właściwej techniki. Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa daje możliwość uwolnienia się od około 250 różnych schorzeń, dodatkowo przynosi spokój wewnętrzny i dobry nastrój.

 

Kamertony terapeutyczne

Kamertony terapeutyczne, powstały w oparciu o kamertony muzyczne. Różnią się od nich wielkością, ergonomią oraz częstotliwościami / dźwiękami jakie emitują. Poza tym nadal są to instrumenty muzyczne, służące do strojenia… tyle, że ludzkiego organizmu. W Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej w skrócie (MDK), stosujemy kilkadziesiąt różnych kamertonów specjalnie zaprojektowanych i nastrojonych do spełniania określonych zadań terapeutycznych. Wykonane są ze specjalnego, super wytrzymałego i sprężystego stopu aluminium wykorzystywanego w lotnictwie do konstrukcji wytrzymujących kilkudziesięcioletnią, codzienną eksploatację. Do terapii stosowana jest skala diatoniczna C-256 Hz, D-288 Hz, E-320 Hz, F-341,3 Hz, G-384 Hz, A-426,7 Hz lub A-432 Hz, H-480 Hz oraz C2-512 Hz. Skala rozpoczyna się od dźwięku C-256 Hz i jest dostrojona do A-426,7 Hz (obecnie 432 Hz) lepiej rezonuje z ludzkim organizmem niż używana tzw. skala Londyńska z 1939r. gdzie dźwiękiem strojącym dla całej skali jest A-440 Hz. Stosowanych jest wiele innych, precyzyjnie dobranych częstotliwości rezonujących z konkretnymi obszarami ludzkiego organizmu .

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Dolegliwości ze strony układu pokarmowego
 • Nerwice i stany obniżonego nastroju
 • Bóle od kręgosłupa
 • Bóle stawów
 • Bóle mięśni
 • Zaburzenia hormonalne
 • Zaburzenia snu
 • Obniżonej odporności organizmu
 • Stany po urazowe i po operacyjne
 • Zaburzenia krążenia krwi
 • Stany po ciężkich chorobach
Publikacje na ten temat
 • Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa, B.Romanowska, wyd. Medium
 • Podstawy Muzykoterapii, Praca zbiorowa, red. K.Stachyra, wyd. UMCS
 • Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, A.Gąsiennica-Szostak,wyd.PZWL
 • Wstęp do nauki o muzykoterapii, T.Natanson, wyd. Ossolineum
 • Muzykoterapia, Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, M.Kronenberger, wyd. Mediatour
 • Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, A.E.Jarkowska, wyd. Meternus Media
 • Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, M.Murkowa, wyd. PZWL
 • Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami onkologicznymi, A.Łuciuk-Wojczuk, wyd. Akademia Muzyczna, Kraków
 • Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań,R.Lewandowski, J.Kaleńska-Rodzaj, wyd.Harmonia Universalis
 • Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, P.Nordoff, C.Robbins, wyd. Oficyna Wydawn. Impuls
 • Wprowadzenie do muzykoterapii, L.Konieczna-Nowak.- Kraków, Oficyna Wydaw. Impuls
 • Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, J.Stadnicka, wyd. PWSP
 • Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków, Édith Lecourt, wyd. Videograf II
thoughts

NLP-Terapia

Jest to systemowa metoda psychoterapii zorientowanej na cel, wykorzystująca wiedzę w zakresie NLP. Metoda wykorzystuje wiedzę na temat uwarunkowań emocjonalnych i schematów działania ujawnianych podczas niewerbalnej i werbalnej komunikacji pacjenta z otoczeniem. Ujawnianie reakcji na metafory słowne czy w formie mowy ciała, prowadzi do samopoznania pacjenta. To umożliwia szybkie uświadomienie pacjentowi źródła problemów.

 

NLP – w zastosowaniu terapeutycznym, jest systemową metodą psychoterapii zorientowanej na cel. Metoda wykorzystuje wiedzę na temat uwarunkowań emocjonalnych i schematów działania ujawnianych podczas niewerbalnej i werbalnej komunikacji pacjenta z otoczeniem. Ujawnianie reakcji na metafory słowne czy w formie mowy ciała, prowadzi do samopoznania pacjenta. To umożliwia terapeucie ujawnienie przyczyn ewentualnych dysfunkcji i podjęcie pracy nad uświadomieniem pacjentowi ich źródłowych przyczyn. Terapia NLP zakłada, że u podstaw wszelkich zachowań leży pozytywna intencja ich istnienia, to znaczy że dzięki symptomom i powiązanym z nimi dolegliwościom czy utrudnieniom w realizacji życiowych celów, mimo wszystko pacjent realizuje swoje ważne potrzeby, które związane są z jego indywidualną ścieżką rozwoju. 

Podczas terapii wychwytywane są działania bezproduktywne z punktu widzenia realizacji celów i podążania zgodną z rzeczywistymi potrzebami ścieżką rozwojową. Te bezproduktywne działania wynikają z konkretnych przekonań. Zatem dąży się do odłączenia tych przekonań i ponownej ich integracji z systemem świadomości pacjenta w taki sposób, aby ponownie mu służyły. Terapia NLP może być stosowana dla jednostek, par oraz rodzin. Jest zawsze dostosowana do możliwości pacjenta i może być krótkoterminowa lub rozłożona na czas dłuższy. Pacjenci po zakończeniu terapii dysponują zwykle narzędziami do samodzielnej pracy z bieżącymi problemami, co czyni ich znacznie mniej zależnych od terapeuty niż przy klasycznej psychoterapii.

NLP rozwija samoświadomość i nowe umiejętności komunikacji z własną podświadomością oraz z otoczeniem. Pozwala dostrzec swój potencjał i mocne strony, które są do wykorzystania w codziennym życiu, osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Procesy terapeutyczne realizowane metodą NLP, są znacznie krótsze niż w klasycznym podejściu do psychoterapii.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Stanów obniżonego nastroju
 • Trudności w realizacji życiowych celów
 • Trudności w nawiązywaniu dobrych relacji
 • Dysfunkcji relacji rodzice-dzieci
 • Dysfunkcji relacji partnerskich
 • Poczucia braku sensu życia
 • Przy częstych stanach lękowych
Publikacje na ten temat
 • NLP-Terapia krótkoterminowa, autor: Mc Dermott Ian Jago Wendy, Wydawnictwo: GWP
 • NLP i Zdrowie, autorzy: Mc Dermott Ian, Joseph O’Connor, Wydawnictwo: Zysk i S-ka
thoughts

Osteopatia

Osteopatia zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń układu ruchu, narządów wewnętrznych oraz układu współczulnego. Za jej twórcę uznaje się amerykańskiego lekarza Andrewa Taylora Stilla, który stworzył American School of Osteopathy – instytucję zrzeszającą i kształcącą specjalistów z tej dziedziny. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem a umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie, jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym, jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.

Początki medycyny osteopatycznej sięgają roku 1874, kiedy to amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1912) zdefiniował osteopatię jako formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej. W 1892 założył on pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri. Aby lepiej zaznaczyć różnicę dzielącą ją od podstawowej koncepcji (doktryny lekarskiej), wyodrębnił tytuł, jakiego po ukończeniu szkoły używali jego uczniowie – D.O. (doktor osteopatii), a nie M.D. (doktor medycyny).

W 1897 roku grupa studentów American School of Osteopathy założyła American Osteopathic Association[1] (Amerykańskie Towarzystwo Osteopatii). Wkrótce potem Andrew Taylor Still założył Kirksville College, który do dziś jest jednym z największych ośrodków edukacji osteopatycznej i badań naukowych w Ameryce. Do 1912 r. (data jego śmierci) powstało sześć Szkół Chirurgii i Medycyny Osteopatycznej.

W Europie pierwszą szkołą osteopatii była Brytyjska Szkoła Osteopatii z siedzibą w Londynie. Założył ją w 1917 roku student Stilla – James Martin Littlejohn. Kolejne szkoły powstawały m.in. w Belgii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Portugalii, Austrii, we Francji oraz we Włoszech. W Polsce pierwsze szkolenie osteopatów rozpoczęło się w 2003 roku, realizując program 5-letnich studiów belgijskiej szkoły osteopatii – Sutherland College of Osteopatic Medicine. Pierwsza w Polsce Szkoła Wyższa – PWSM (Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna) w 2013 roku powołała Wydział Medycyny Osteopatycznej i kształci studentów na 3-letnich Studiach Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej. Obecnie w Polsce istnieje kilka szkół osteopatii.

W 2005 roku studenci osteopatii i pierwsi osteopaci założyli Towarzystwo Osteopatów Polskich] (TOP) należące do Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO).

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • dyskopatie, zmiany degeneracyjne kręgosłupa i stawów, rwy,
 • stany pourazowe i przeciążeniowe,
 • wady postawy,
 • schorzenia układu pokarmowego, układu krążenia, układu oddechowego, chorób ginekologicznych i urologicznych,
 • migreny, bóle i zawroty głowy,
 • stany lękowe, depresyjne,
 • problemy ze słuchem i wzrokiem,
 • zapalenie zatok,
 • zastoje limfatyczne,
 • osłabienie odporności,
 • urazy okołoporodowe u dzieci.
Publikacje na ten temat
 • Techniki Osteopatyczne, Redaktorzy: Tobias K. Dobler, Torsten Liem, Marek Mularczyk
 • Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej. Wydanie uaktualnione i rozszerzone. Autor: Philip Richter, Eric Hebgen.

   

thoughts

Polarity

terapia manualna wykorzystująca efekt polaryzacji ciała Stworzona przez osteopatę i chiropraktyka Dr Randolpha Stone’a terapia Polarity jest wynikiem studiowania i praktykowania przez niego wielu tradycji medycznych i duchowych w tym m.in. Indii i Chin. Terapia Polarity, jako nauka o zdrowiu, a nie chorobie, ułatwia zrozumienie roli energii w procesie leczenia. Energia życiowa płynie przez nasze ciało i dookoła naszego ciała. Na wzorce energetyczne mają wpływ: dotyk, sposób odżywiania, ruch, dźwięk, nasze postawy, relacje, doświadczenia życiowe, traumy oraz czynniki środowiskowe.

 

Stworzona przez osteopatę i chiropraktyka Dr Randolpha Stone’a terapia Polarity jest wynikiem studiowania i praktykowania przez niego wielu tradycji medycznych i duchowych w tym m.in. Indii i Chin.

Terapia Polarity, jako nauka o zdrowiu a nie chorobie, ułatwia zrozumienie roli energii w procesie leczenia. Energia życiowa płynie przez nasze ciało i dookoła naszego ciała. Na wzorce energetyczne mają wpływ: dotyk, sposób odżywiania, ruch, dźwięk, nasze postawy, relacje, doświadczenia życiowe, trauma oraz czynniki środowiskowe. Gdy energia życiowa zostaje zablokowana w naszym ciele pojawić się mogą różnego rodzaju dysfunkcje takie jak ból, drażliwość czy napięcia. Energia zazwyczaj sama wraca do stanu równowagi – jest to proces nieświadomy w rezultacie, którego przychodzi całkowite zdrowienie. Gdy równowaga organizmu nie zostaje przywrócona samoistnie można zastosować techniki Polarity, aby zrównoważyć energię, usunąć napięcia i blokady oraz przywrócić naturalną harmonię w organizmie.

Terapia Polarity oferuje holistyczne, edukacyjne podejście, które daje możliwość wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie, szczęście oraz przyspieszenia rozwój duchowy. Dzięki Polarity wzmocnisz swoje zdrowie, przywrócisz przepływ energii, poprawisz samopoczucie, zwiększysz swoją samoświadomość. Terapia jest skuteczna przy: niskim poziomie energii, zmęczeniu i osłabieniu; bólach głowy (również migrenowych), pleców, kręgosłupa, stawów; po chorobie, urazach, zabiegach i operacjach; przy problemach hormonalnych, z krążeniem i układem limfatycznym.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Niski poziom energii
 • Bóle pleców i kręgosłupa
 • Po urazach
 • Problemy hormonalne
Publikacje na ten temat
 • Franklin Sills – Proces Polarity, wyd. Virgo
thoughts

Psychoterapia klasyczna

Metoda polega na interaktywnej rozmowie terapeuty i pacjenta Jest klasyczną, dobrze znaną metodą pozbywania się blokad emocjonalnych oraz wydobywania "na światło dzienne" programów reakcji zakotwiczonych w naszej podświadomości. Klasyczne podejście do psychoterapii, obejmuje wiele technik, które odpowiednio dobrane prowadzą do rozpoznania, zwerbalizowania i nazwania emocjonalnych czynników blokujących naszą swobodę podejmowania decyzji. Dzięki procesowi psychoterapii, odzyskujemy wolność i możliwość pełnego wykorzystania potencjału życiowego, którym dysponujemy.

Jest klasyczną, dobrze znaną metodą pozbywania się blokad emocjonalnych oraz wydobywania „na światło dzienne” programów reakcji zakotwiczonych w naszej podświadomości.

Klasyczne podejście do psychoterapii, obejmuje wiele technik, które odpowiednio dobrane prowadzą do rozpoznania, zwerbalizowania i nazwania emocjonalnych czynników blokujących naszą swobodę podejmowania decyzji. Dzięki procesowi psychoterapii, odzyskujemy wolność i możliwość pełnego wykorzystania potencjału życiowego, którym dysponujemy.

Metodę stosują
Polecana w przypadku
 • ogólny rozstrój nerwowy, agresja bądź apatia
 • syndrom wypalenia
 • stany depresyjne
 • zaburzenia prawidłowych relacji z otoczeniem
 • stany lękowe
 • zaburzenia snu
 • problemy z koncentracją
Publikacje na ten temat
 • PSYCHOTERAPIA, Liliana Engel, wyd. Me-Komp
 • PSYCHOTERAPIA PODRĘCZNIK AKADEMICKI – PRAKTYKA, Lidia Grzesiuk, wyd. Eneteia
 • PSYCHOTERAPIA GRUPOWA – TEORIA I PRAKTYKA, Irvin D. Yalom , Molyn Leszcz, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoIpsum…
thoughts

Refleksologia

Metoda manualna, polega na uciskaniu palcami punktów refleksologicznych Polega ona na przywróceniu równowagi organizmu poprzez stymulację określonych punktów (refleksów) znajdujących się na stopach, twarzy, uszach, głowie czy dłoniach, które mają połączenie ze wszystkimi gruczołami, organami i częściami ciała. Stymulacja odpowiednich receptorów odruchowo oddziałuje na narządy wewnętrzne, pomaga w odblokowaniu stref przepływu energii, co usprawnia pracę krwiobiegu, likwiduje bóle, pozytywnie wpływa na układ nerwowy, normuje funkcjonowanie układu hormonalnego, a także wspomaga usuwanie toksyn z organizmu.

Holistyczna (traktująca człowieka jako jedność duszy, ciała umysłu i emocji), skuteczna i bezpieczna metoda terapii znana już w starożytnych Chinach oraz Egipcie.

Polega ona na przywróceniu równowagi organizmu poprzez stymulację określonych punktów (refleksów) znajdujących się na stopach, twarzy, uszach, głowie czy dłoniach, które mają połączenie ze wszystkimi gruczołami, organami i częściami ciała. Refleksologia dodaje energii oraz pobudza organizm do samoleczenia. Stymulacja odpowiednich receptorów odruchowo oddziałuje na narządy wewnętrzne, pomaga w odblokowaniu stref przepływu energii, co usprawnia pracę krwiobiegu, likwiduje bóle, pozytywnie wpływa na układ nerwowy, normuje funkcjonowanie układu hormonalnego, a także wspomaga usuwanie toksyn z organizmu.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

 • Obecnie nie ma refleksologa
Polecana w przypadku
 • stres i napięcia
 • problemy przemiany materii
 • bóle kręgosłupa, stawów, migreny
 • bóle menstruacyjne, zespół napięcia przedmiesiączkowego, menopauza
 • brak równowagi energetycznej organizmu
Publikacje na ten temat
 • David Vennells – „Refleksologia dla początkujących: Uzdrawiający masaż stóp”
 • Hanne Marquardt „Podręcznik refleksoterapii stóp”, wyd. Galaktyka
 • Hillebrecht Maitri – „Akupresura całego ciała”, wyd. Astrum
 • Wanda Budzanowska-Bratko – „Praktyczna refleksologia drogą do zdrowia”, wyd. PZWL
thoughts

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

To skuteczna metoda, służąca poprawie funkcjonowania całego organizmu, poprzez delikatny dotyk i stymulację ruchową w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy i kości krzyżowej. Terapia prowadzi do rozluźnienia struktur tkanki łącznej, których niefizjologiczne napięcie powoduje między innymi zaburzenia rytmu krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Przywrócenie właściwego rytmu układu czaszkowo-krzyżowego, skutkuje również poprawą funkcjonowania, pozostałych układów

To skuteczna metoda, służąca poprawie funkcjonowania całego organizmu, poprzez delikatny dotyk i stymulację ruchową w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy i kości krzyżowej.

Terapia prowadzi do rozluźnienia struktur tkanki łącznej, których niefizjologiczne napięcie powoduje między innymi zaburzenia rytmu krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Ponieważ układy: nerwowy, krwionośny, limfatyczny i nerwowy, są ze sobą zsynchronizowane, zaburzenie jednego z nich, ma wpływ na pozostałe. Przywrócenie właściwego rytmu układu czaszkowo-krzyżowego, skutkuje również poprawą lub całkowitym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich, pozostałych układów. W rezultacie cały organizm ma lepsze warunki, aby powrócić do równowagi, zwanej dobrym stanem zdrowia. TCK jest skuteczna w przypadkach: bóli kręgosłupa, bolesnego napięcia barków, tzw. zapalenia korzonków, bólów głowy, nadpobudliwości, dysleksji i dysgrafii. Na głębszym poziomie jest to praca z uwalnianiem działających destrukcyjnie na organizm emocji i wzorców zachowań odpowiedzialnych za powtarzanie się sytuacji życiowych prowadzących do utraty dobrego stanu zdrowia. Zły stan zdrowia blokuje dostęp do odczuwania radości i obfitości życia.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • ogólny rozstrój nerwowy
 • zaburzenia pracy układu pokarmowego
 • zaburzenia pracy układu ruchu
 • zaburzenia krążenia kranialnego
Publikacje na ten temat
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa. Skuteczne techniki leczenia, Przyjemska Bożena, Studio Astropsychologii
thoughts

Terapia RTT

Psychoterapia wykorzystująca hipnozę do pracy z podświadomością RTT - jest metodą stosowaną przez psychoterapeutów. Schemat pracy tą metodą ma zapewnić szybką ulgę w cierpieniu spowodowanym zidentyfikowanym problemem i trwałe rezultaty już podczas pierwszych trzech sesji. Oparta jest na hipnozie służącej w tym przypadku do ustalenia jakie schematy zachowań ukryte w podświadomości odpowiedzialne są za dolegliwość, która dręczy pacjenta. Daje szybkie i trwałe rezultaty.

RTT – jest metodą stosowaną przez psychoterapeutów. Schemat pracy tą metodą ma zapewnić szybką ulgę w cierpieniu spowodowanym zidentyfikowanym problemem i trwałe rezultaty już podczas pierwszych trzech sesji. Oparta jest na hipnozie służącej w tym przypadku do ustalenia jakie schematy zachowań ukryte w podświadomości odpowiedzialne są za dolegliwość, która dręczy pacjenta. W podświadomości przechowujemy dokładne zapisy doświadczeń z całego życia od chwili poczęcia i powiązane z nimi reakcje naszej psychiki i ciała oraz ich skutki. Podświadomość steruje 95% podejmowanych przez nas decyzji z co za tym idzie wszelkich, naszych aktywnych działań.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, pacjent otrzymuje dopasowane do niego nagranie transformujące, którego słucha przez 21 dni, aby utrwalić wypracowane podczas sesji, nowe, sprzyjające realizacji celów pacjenta, programy myślowe. Tak więc prawidłowo przeprowadzona terapia metodą RTT, daje szybkie i trwałe rezultaty, obniża koszty które ponosi pacjent ( w porównaniu do klasycznej psychoterapii) i skraca czas prowadzenia terapii, co pozwala uniknąć tak zwanego paradoksalnego efektu, który zdarza się przy zbyt długim zajmowaniu się i analizowaniu różnych dolegliwości polegającemu na uzyskaniu przeciwnego do zamierzeń efektu, czyli utrwaleniu traumy. Przy metodzie RTT, jest to prawie niemożliwe a pacjent szybko zaczyna czuć się bezpiecznie i w pełni zrelaksowany a schematy myślowe zanikają bezpowrotnie. 

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Niskiej samooceny, braku pewności siebie
 • Konkretnych problemów emocjonalnych
 • Stanach lękowych
 • W depresji
 • Zachowaniach kompulsywnych
 • Poczucia braku sensu życia
 • Trudnej żałoby po stracie
 • Bezsenności
 • Niepłodności
 • Przy egzemach
 • Migreny i inne bóle głowy
 • W chorobach autoimmunologicznych
Publikacje na ten temat
 • Wyższa Szkoła Hipnozy, autor: Kurt Tepperwein, Wydawnictwo: KOS
thoughts

Terapia Yumeiho

Japońska, bezbolesna terapia manualna masażu ugniatająco-uciskowego. YUMEIHO® to system terapeutyczny składający się z pewnej ilości zabiegów, gdzie jeden zabieg trwa ok. 40 minut. Przede wszystkim jest to: masaż ugniatająco uciskowy tkanki głębokiej (deep tissue massage) oraz mobilizacja stawów (japoński SEITAI, odpowiednik amerykańskiej chiropraktyki lub osteopatii) przeprowadzana w oryginalny i bezbolesny sposób.Twórcą metody YUMEIHO® był dr Saionji Masayuki Saiki Otsuki - dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prewencji Medycznej W Tokio.

YUMEIHO®  to system terapeutyczny składający się z pewnej ilości zabiegów (w zależności od schorzenia) gdzie jeden zabieg trwa ok. 40 minut, a terapeuta wykorzystuje podczas jego trwania 120 różnych technik. Przede wszystkim są to: masaż ugniatająco uciskowy tkanki głębokiej (deep tissue massage) oraz mobilizacja stawów (japoński SEITAI, odpowiednik amerykańskiej chiropraktyki lub osteopatii)  przeprowadzana w oryginalny i bezbolesny sposó.

Głównym celem terapii YUMEIHO® jest skorygowanie położenia kości miednicy, prawidłowe uruchomienie stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych dzięki czemu przywracane jest prawidłowe położenie środka ciężkości masy całego ciała. Utrzymanie środka ciężkości ciała w prawidłowym miejscu jest kluczowe w terapii YUMEIHO.

YUMEIHO®  jest bardzo efektywną terapią w następujących schorzeniach: bóle kręgosłupa, bóle pleców, bóle stawów, dyskopatie, kręgozmyki, skoliozy, migreny, bóle mięśni, otyłość, różnica w długości kończyn dolnych, bóle menstruacyjne, asymetrie układu kostnego i mięśniowego, wady postawy itd.

Nowoscią jest specjalny system zabiegów terapii Yumeiho® dla kobiet, które maja problem z zajściem w ciąże. System został opracowany przez dr Saionji Masayuki, ale w Europie do tej pory był tylko stosowany w ośrodku w Hódmezővásárhely (Węgry) gdzie urodziło się już ponad 100 dzieci.Twórcą metody YUMEIHO®  był dr Saionji Masayuki Saiki Otsuki – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prewencji Medycznej w Tokio.

Twórcą metody YUMEIHO®  był dr Saionji Masayuki Saiki Otsuki – dyrektor MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU PREWENCJI MEDYCZNEJ W TOKIO.

Obecnym dyrektorem Centrum Yumeiho w Japonii jest Pan Hisayuki Ozaki.

Stosowanie terapii Yumeiho® wymaga odpowiednich certyfikatów wydanych przez Centrum Yumeiho w Japonii. Tylko terapeuci z takimi certyfikatami mogą wykonywać te zabiegi w sposób profesjonalny i bezpieczny. Lista uprawnionych terapeutów Yumeiho®  znajduje się na stronie www.yumeiho.org.pl

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Wady postawy
 • Bóle od kręgosłupa
 • Migreny
 • Bóle mięśni
 • Nawracające dyskopatie
 • Bóle menstruacyjne
 • Problemy z zajściem w ciążę
Publikacje na ten temat

   

METODY-Grafika-wzór-1600x1000

TRE

Tension & Trauma Releasing Exercises Ćwiczenia nazywają się w skrócie TRE® (ang. Tension and Trauma Releasing Exercises) i zostały opracowane przez międzynarodowego eksperta w dziedzinie traumy, psychoterapeutę dr Davida Berceli z USA. Metoda TRE® ma swoje korzenie w Analizie Bioenergetycznej dr Alexandra Lowena. TRE® pomaga wszystkim osobom, zmagającym się z różnymi rodzajami stresu, urazu fizycznego i psychicznego. TRE® wspaniale komponuje się z innymi metodami terapii i psychoterapii. Warto też łączyć ćwiczenia TRE® z jogą, pilatesem, sportem.

TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises

Ćwiczenia nazywają się w skrócie TRE® (ang. Tension and Trauma Releasing Exercises) i zostały opracowane przez międzynarodowego eksperta w dziedzinie traumy, psychoterapeutę dr Davida Berceli z USA. Metoda TRE® ma swoje korzenie w Analizie Bioenergetycznej dr Alexandra Lowena. Pracując z pacjentami, dr David Berceli powiązał pewne fakty: drżenia występujące podczas ćwiczeń bioenergetycznych oraz swoje własne doświadczenia i obserwacje z wojny. Początkowo metoda TRE® miała służyć głównie weteranom wojennym i ich rodzinom, a następnie wszystkim osobom dotkniętym PTSD (zespół stresu pourazowego). Rozwój tej metody sprawił, że w ciągu ponad 20 lat, TRE® pomaga wszystkim osobom, zmagającym się z różnymi rodzajami stresu, urazu fizycznego i psychicznego.

TRE® wspaniale komponuje się z innymi metodami terapii i psychoterapii. Warto też łączyć ćwiczenia TRE® z jogą, pilatesem, sportem, pamiętając o zasadzie: najpierw zajęcia wysiłkowe, o większym napięciu, a następnie TRE®, jako forma głębokiego rozluźnienia.
Kilka prostych ćwiczeń przygotowuje ciało do uruchomienia drżeń mięśniowych i powięziowych. Podczas leżenia na macie, pozwalamy wibracjom rozluźniać napięcia i redukować bolesne skutki stresu. W miarę jak rozluźnia się przepona i mięsień biodrowo-lędźwiowy, cały tułów przechodzi w stan głębokiej relaksacji.

Podczas ćwiczeń to ciało zaczyna przejmować kontrolę nad procesem. Ciało wie, jak się spinać, jak znieruchomieć, jak reagować na stres. Wie też, jak się rozluźnić i wrócić do stanu równowagi. To właśnie drżenia uzdrawiają ciało, dlatego twórca metody nazwał je Samoindukujące się Terapeutyczne Wibracje.

Każda żywa osoba pulsuje, każdy ssak korzysta z mechanizmu wibracji. My ludzie też mamy możliwość sobie o tym przypomnieć i pozwolić ciału zintegrować proces leczenia.
Dzięki temu, że TRE® wykorzystuje naturalny mechanizm wibracji w ciele, zdrowienie człowieka odbywa się jednocześnie na wszystkich poziomach, gdyż wpływa pozytywnie na układ nerwowy, anatomiczny i biochemiczny. Normuje się ciśnienie krwi, tętno, oddech staje się głębszy, miarowy. Ustępują ataki depresji i paniki. Nerwowe osoby się uspokajają, a nieśmiałe i bez mocnych granic, nabierają odwagi i znajdują pewność siebie i niezależność. Ciało, dusza, emocje mogą znów pracować w harmonii.

Regularne ćwiczenie TRE® pozwala osiągnąć następujące efekty:

 • zmniejsza się odczuwanie obaw i niepokoju  
 • zredukowane zostają objawy blokad pourazowych  
 • zwiększa się poziom energii  
 • zwiększa się odporność na stres  
 • poprawa jakości snu  
 • poprawiają się relacje z innymi ludźmi  
 • ustają bóle mięśniowe i bóle pleców  
 • zwiększa się elastyczność ciała  
 • poprawia się adaptacja emocjonalna  
 • obniżają się skutki traumy   
 • dają ulgę w chorobach przewlekłych

OTWARTE GRUPY TRE®

Sesje grupowe TRE® to czas i przestrzeń na szczyptę informacji o metodzie TRE® i jej pozytywnym oddziaływaniu na zdrowie, samopoczucie, zachowanie człowieka oraz na ćwiczenia TRE®, relaksację i omówienie. Każdą nową osobę poinformujemy na temat pracy układu nerwowego, mózgu, mięśni, całego ciała.
Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Obniżony stan nastroju
 • Bóle mięśni
 • Psychosomatyczne bóle brzucha
 • Bóle menstruacyjne
 • Problemy z zajściem w ciążę
 • Stany lękowe, po stresowe
Publikacje na ten temat
 • ZAUFAJ CIAŁU – Ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje (TRE)

Autor: David Berceli

Wydawnictwo: Centrum Pracy z Ciałem

thoughts

Tuina Pediatryczna

Chiński, delikatny masaż i refleksologia dla dzieci Starożytny chiński masaż leczniczy dla dzieci do 7 lat (akupunktura bez igieł) Mało znana jeszcze w Polsce Tuina pediatryczna jest "przyjemnym" sposobem terapii dzieci. Jest delikatna, łatwa i skuteczna a co najważniejsze przyjemna dla dzieci. Często maluchy same proszą o kolejne sesje masażu gdyż czują jaką ulgę im przynosi. Mogą z łatwością nauczyć się go rodzice i potem kontynuować zabiegi w domu wspierając tym samym samoleczenie dzieci.

Starożytny chiński masaż leczniczy dla dzieci do 7 lat (akupunktura bez igieł). Mało znana jeszcze w Polsce Tuina pediatryczna jest moim ulubionym sposobem terapii dzieci. Jest delikatna, łatwa i skuteczna a co najważniejsze przyjemna dla dzieci. Często maluchy same proszą o kolejne sesje masażu gdyż czują jaką ulgę im przynosi. Mogą z łatwością nauczyć się go rodzice i potem kontynuować zabiegi w domu wspierając tym samym samoleczenie dzieci. To bardzo efektywna metoda pracy z energią dziecka stymulująca punkty akupunkturowe bez użycia igieł.
Masaż Tuina stosuje się, w zależności od zaburzeń, w określonych punktach na różnych częściach ciała, takich jak twarz, plecki, brzuch i kończyny. W większości przypadków należy go wykonywać raz dziennie lub co drugi dzień (uczę Cię masażu na wizycie a potem wykonujesz go co drugi dzień samodzielnie w domu) Każda sesja trwa około 20 – 30 minut.
W przypadku dolegliwości przewlekłych konieczne są nasze co tygodniowe lub co dwutygodniowe spotkania aby modyfikować sekwencje masażu.
Metodę stosują
 • Obecnie nie mamy terapeuty stosującego tę metodę
Polecana w przypadku
 • choroby infekcyjne
 • gorączka
 • kolki u niemowląt
 • zaparcia, biegunki
 • zaburzenia snu – dziecko budzi się często w nocy lub nie jest w stanie szybko zasnąć
 • przewlekły kaszel
 • przewlekły katar
 • nietolerancje pokarmowe
 • zaburzenia odporności, częste przeziębienia
 • problemy skórne, AZS, egzema
 • zaburzenia zachowania- nadmierne pobudzenia, apatia, nieumiejętność koncentracji
 • inne choroby przewlekłe
Publikacje na ten temat
 • „Chinese Tuina (Massage)”, wyd. Shanghai College of Traditional Chinese Medicine Press
 • Sun Weishong – „Tuina Theraphy”, wyd. Thieme Publishing Group  
thoughts

Ustawienia Systemowe

Metoda wywodzi się z ustawień grupowych wg Berta Hellingera prowadzonych z udziałem reprezentantów, którzy poprzez fakt istnienia wspólnego pola informacyjnego Ziemi, przejawiają zachowania występujące w relacjach rodzinnych klienta. Spotkania w formie sesji indywidualnej są dobrą formą pracy dla tych, którzy nie chcą przeżywać swoich rozterek w towarzystwie grupy zebranych osób. Preferują zacisze gabinetu i pełną dyskrecję. Ustawienia indywidualne są pracą na równie głębokich poziomach, jak ustawienia prowadzone w grupie.

Metoda wywodzi się z ustawień grupowych wg Berta Hellingera prowadzonych z udziałem reprezentantów, którzy poprzez fakt istnienia wspólnego pola informacyjnego Ziemi, przejawiają zachowania występujące w relacjach rodzinnych klienta.

Istota ustawień
Spotkania w formie sesji indywidualnej są dobrą formą pracy dla tych, którzy nie chcą przeżywać swoich rozterek w towarzystwie grupy zebranych osób. Preferują zacisze gabinetu i pełną dyskrecję. Ustawienia indywidualne są pracą na równie głębokich poziomach, jak ustawienia prowadzone w grupie. Sesja daje głęboki wgląd na temat własnego systemu rodzinnego, grupy, „sprawy”, obecnej sytuacji życiowej. Sesja daje silny impuls naszemu życiu. Inicjuje możliwość istotnych zmian na poziomie świadomości, relacji oraz dostępu do własnego potencjału. Uzyskujemy wgląd w przyczyny wielu dotąd niezrozumiałych aspektów własnych przeżyć i losu, oraz uwolnienie uwikłanej energii. Daje to efekt porównywalny niekiedy z kilkoma latami tradycyjnej terapii psychoanalitycznej. Ustawienie powoduje zmiany w umyśle oraz systemie danej osoby. W ustawieniu prowadzonym indywidualnie, zamiast fizycznych osób, używane są do pomocy różne przedmioty, które są reprezentantami tych osób.
W zależności od potrzeb, ustawienie może przybrać formę jednorazowej konsultacji lub może być punktem wyjścia dłuższej pracy coachingowej lub terapeutycznej.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

 

Polecana w przypadku
 • Zaburzeń relacji rodzinnych
 • Zaburzeń relacji służbowych prywatnych
 • Przewlekłych stanach obniżonego nastroju
 • Powtarzających się schematach niepowodzeń
Publikacje na ten temat
 • Bert Hellinger – „O życiu”, wyd. Jacek Santorski
 • Berta Hellinger – „Miłość szczęśliwa”, Terapia par, wyd. Jacek Santorski
 • Bert Hellinger – „Rzeczy sedno”, 66 terapii krótkoterminowych, wyd. Jacek Santorski
 • Weber Gunthard – „Terapia Systemowa Berta Hellingera”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
thoughts

Ziołolecznictwo

Metoda stymulowania organizmu preparatami na bazie ziół Ziołolecznictwo (fitoterapia, fitofarmakologia) – dział medycyny i farmakologii zajmujący się wytwarzaniem leków ziołowych z naturalnych bądź przetworzonych surowców uzyskiwanych z roślin leczniczych oraz ich stosowaniem w profilaktyce i terapii chorób. Pojęcie to jest również używane dla określenia gałęzi medycyny alternatywnej zajmującej się leczeniem preparatami roślinnymi.

Ziołolecznictwo (fitoterapia, fitofarmakologia) – dział medycyny i farmakologii zajmujący się wytwarzaniem leków ziołowych z naturalnych bądź przetworzonych surowców uzyskiwanych z roślin leczniczych oraz ich stosowaniem w profilaktyce i terapii chorób. Pojęcie to jest również używane dla określenia gałęzi medycyny alternatywnej zajmującej się leczeniem preparatami roślinnymi. Ziołolecznictwo jest skutecznym rodzajem terapii w przypadku chorób przewlekłych, jak i w wielu schorzeniach, takich jak przeziębienia, odczyny alergiczne, stany zapalne śluzówek i skóry. Zioła mają bardzo szerokie zastosowanie w chorobach przemiany materii oraz łagodnych postaciach nerwic i zaburzeń snu.

Metodę stosują

Kliknij w nazwisko i zobacz opis

Polecana w przypadku
 • Urazy, poparzenia skóry
 • Zaburzenia układu trawienia
 • Zaburzenia układu krążenia
 • Choroby stawów
 • Napięcia mięśniowe
 • Stany obniżonego nastroju
 • Nadczynność tarczycy
 • Zaburzenia hormonalne
 • Pasożyty
 • Przeziębienia
 • i wiele innych…
Publikacje na ten temat
 • ZIOŁA W DOMOWEJ APTECE KIEDY ZBIERAĆ I JAK STOSOWAĆ PORADNIK NA WSZYSTKIE PORY ROKU, Karin Greiner, wyd. REA
 • ZIOŁA DLA ZDROWIA DZIECI, Zbigniew T. Nowak, wyd. AA
 • ZIOŁA JAK ZBIERAĆ PRZETWARZAĆ STOSOWAĆ, Magdalena Gorzkowska, wyd. Bosz

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00