diagnostyka
Diagnostyka zdrowia – podejście holistyczne

Nasze holistyczne podejście do diagnozy wyrosło na gruncie przekonania, że na stan zdrowia człowieka składają się procesy dziejące się jednocześnie w kilku przestrzeniach życia. Na podstawowym poziomie rozumienia procesu życia, są to trzy przestrzenie:

 • ludzki organizm jako ciało fizyczne o określonej strukturze
 • generowane przez ten organizm  myśli i odczucia
 • środowisko w którym nasz organizm jest „zanurzony”
 

Każda z tych przestrzeni, wymaga użycia innych narzędzi diagnostycznych. Do diagnozowania fizycznej struktury organizmu, stosuje się techniki bezpośredniego dotyku, badania laboratoryjne na poziomie związków chemicznych, oceny wizualnej lub elektronicznej analizy emitowanych przez każdą komórkę ciała sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych. W Naturalnym Centrum Zdrowia, terapeuci stosują diagnozę poprzez dotyk, ocenę wizualną, wywiad internistyczny i analizę za pomocą urządzeń opartych na efekcie biorezonansu.

Kliknij i przejdź do strony
BIOREZONANS

elektroniczna analiza i korekta stanu organizmu

Za pomocą urządzeń biorezonansowych można dość precyzyjnie ustalać stan zdrowotny organizmu na różnych poziomach jego struktur. Można testować wrażliwość na alergeny, poziom ph organizmu, stan energetyczny i fizyczny funkcjonowania poszczególnych narządów. Popularnym badaniem jest test na obecność pasożytów i różnych, innych patogenów, od grzybów poprzez bakterie do wirusów. Używając tych samych urządzeń, można za pomocą słabych impulsów elektrycznych i elektromagnetycznych, dokonać korekty stanu organizmu oraz osłabić lub wyeliminować działanie patogenów.

Terapeuci,
którzy go stosują

Biorezonans to bezinwazyjna metoda zwalczania różnych schorzeń. Nie wiąże się z jakąkolwiek ingerencją w ciele człowieka. Jest bezpieczna, nie powoduje skutków ubocznych. Skuteczna w przypadkach kiedy medycyna i farmakologia są bezradne. Skuteczność jej ocenia się bardzo wysoko. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a terapia odbywa się etapami w kilkunastominutowych sesjach.

Terapia ta nie wiąże się z przerwą w normalnym leczeniu, nie wpływa też na wchłanianie leków.

Intensywne prace badawcze biofizyków z Londynu udowadniają, że procesy biochemiczne sterowane są polem elektromagnetycznym związanym z zachodzącymi w organizmie przemianami chemicznymi. Owe pole, wytwarzane wewnątrz i na zewnątrz organizmu, można wykorzystać w zwalczaniu różnych schorzeń, odbierając je przy pomocy elektrod i przekształcając na sygnały terapeutyczne, indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta.

Do dyspozycji terapeuty wyznaczającego zasady medycyny całościowej zostały oddane aparaty BICOM OPTIMA i BICOM 2000.

Dzięki niemu wykorzystujemy biofizyczne informacje wysyłane przez organizm pacjenta, możliwe jest ustawienie odpowiedniej terapii likwidującej przyczyny schorzeń, a nie objawy.
W tej chwili aparat wyposażony jest w ponad 400 programów terapeutycznych wprowadzonych do pamięci komputera służących zwalczaniu najróżniejszych schorzeń.

 

 
Wykonujemy
(bezinwazyjnie - bezboleśnie)
 • testy alergiczne, odczulanie
 • wykrywanie i terapia boreliozy
 • zwalczanie pasożytów
 • zabiegi uodparniające

 

Zwalczamy
 • katar sienny, zapalenie spojówek
 • stany zapalne dróg oddech. - astma
 • przewlekły ból
 • bóle zwyrodnieniowe i pourazowe
 • bóle mięśni, nerwobóle

 

Likwidujemy uzależnienia

 • nikotynowe
 • alkoholowe
 • od leków
 • od słodyczy
Radiestezja

określanie warunków środowiskowych

Radiestezja jest szczególnie przydatna w sytuacji, kiedy nie możemy określić przyczyny dolegliwości. Radiesteta ma wiedzę i umiejętności aby zbadać czy przyczyną dolegliwości jest stan środowiska w którym mieszka lub pracuje pacjent i powiedzieć jak temu zaradzić. Radiesteta może również pomóc w podjęciu decyzji odnośnie suplementacji, doboru produktów spożywczych.

Osoby,
które ją stosują

 

 

 

Radiestezja, jest dziadziną wiedzy i praktycznych umiejętności obejmującą dość szerokie spektrum zagadnień. Praca radiestety najczęściej kojarzona jest  z wyszukiwaniem w terenie miejsc, które nadają się do wykonania odwiertów pod ujęcie wody pitnej. Jednak radiestezja zajmuje się również określaniem przydatności terenu pod określony rodzaj zabudowy czy przeznaczenia ze względu na funkcję. Chodzi o to, że w zależności od naturalnego promieniowania występującego w badanym obszarze, można stwierdzić czy jest on odpowiedni jako miejsce relaksu, uprawiania sportów rekreacyjnych, stałego pobytu itp. Przy drogach publicznych pojawiają się tablice informacyjne ostrzegające, że jest to miejsce o szczególnym natężeniu wypadków drogowych. Często okazuje się że w takich miejscach występuje naturalne promieniowanie gruntu, które powoduje dekoncentrację kierowców lub zaburzenia w przetwarzaniu informacji. O ile w takich sytuacjach niewiele można zrobić, to jeśli mamy do czynienia z obiektami budowlanymi czy prywatnymi terenami, radiesteta może zbadać taki teren i dać możliwe do wprowadzenia zalecenia co do najlepszego sposobu jego wykorzystania. W przypadku pomieszczeń w budynkach, można pozmieniać ich przeznaczenie, ustawienie mebli a jeśli to nie wystarczy lub jest z różnych przyczyn nie możliwe, można zastosować tak zwane odpromienniki. Radiestezja pozwala również na diagnozowanie stanu ludzkiego organizmu. Radiesteta może też sprawdzać dobór produktów spożywczych czy też lekarstw. W przypadku wahadełka nie jest konieczna praca w terenie; można pracować z mapą lub fotografią osoby/przedmiotu jako świadka. Tego typu badania, w środowisku radiestetów, noszą nazwę teleradiestezji.

 

 

 

Zdarza się, że lekarze i terapeuci nie są w stanie określić prawdziwych przyczyn dolegliwości. Może to być sytuacja, kiedy pacjent mieszka lub pracuje w miejscu o bardzo niekorzystnym dla zdrowia promieniowaniu gruntu lub struktury konstrukcyjnej budynku. W takich przypadkach, porada u radiestety często jest początkiem powrotu do zdrowia nie tylko danego pacjenta, ale również członków zamieszkującej z nim rodziny lub współpracowników, jeśli problem dotyczy miejsca pracy.

EPC-Emocjonalne Przyczyny Chorób

określanie źródłowej, emocjonalnej przyczyny dolegliwości 

Psychosomatyka, jest znaną dziedziną nauk medycznych od ponad stu lat. Jednak dopiero od ok. 50 lat, dzięki dr Ryke Geerd Hamerowi i jego naukowym spadkobiercom, została odpowiednio spopularyzowana i opisana w rzetelny i zrozumiały sposób, tak aby lekarze i terapeuci mogli skutecznie i w powtarzalny sposób pomagać swoim pacjentom. Pozwala pokazać prawdziwe źródło wielu dolegliwości opisywanych wcześniej jako „powodzenia idiopatycznego”, czyli niewiadomego.

Terapeuci,
którzy ją stosują

Geneza i podstawowe założenia EPC

Podwaliny naukowej wiedzy opisującej emocjonalne przyczyny manifestujących się w ciele fizycznym chorób stworzył kilka lat temu zmarły, niemiecki lekarz i teolog, dr Ryke Geerd Hamer. W oparciu o osobistą sytuację jaka przydarzyła mu się w rodzinie i miała związek z jego własnym zdrowiem oraz po wnikliwym przeanalizowaniu 12 innych, podobnych do jego przypadków zdrowotnych, dr R. Hamer zainteresował się spójnością pomiędzy wynikami widocznymi na obrazowaniu TC i stanem fizycznym pacjentów. Po przeprowadzeniu dalszych badań na szerszej próbce populacyjnej sformułował tezę, że każde, wystarczająco silne, bolesne zdarzenie emocjonalne w obrębie psychiki człowieka, skutkuje wytworzeniem się sztywnego programu reakcji całego organizmu na analogiczne wydarzenia. Udało mu się również powiązać pojawiające się anomalie w pracy określonych ośrodków kory mózgowej z występującymi fizycznymi bądź psychicznymi dolegliwościami u pacjentów. Miejsca ich występowania, widoczne w badaniach TC, nazwano „Ogniskami Hamera”. Od 1981r. kiedy to dr. R. Hamer po raz pierwszy opublikował swoje tezy, doczekaliśmy się wielu kontynuatorów i propagatorów tego odkrycia. Do najbardziej znanych należą: dr Claude Sabbah (Francja) – twórca nurtu pod nazwą Totalna Biologia, dr Gilbert Renaud (Kanada) – twórca nurtu pod nazwą Recall Healling,  dr Gerard Athias (Francja) – kontynuator Totalnej Biologii, autor nowych opracowań i serii książek jak np. “Programy Rodzinne Twoich Chorób”. Dorota Jarymowicz jest lekarzem medycyny i naturoterapeutką, która również rozwija i wzbogaca dziedzinę wiedzy zapoczątkowaną przez dr. R. Hamera. Stosując ją w codziennej praktyce, mogła do zdobytej od poprzedników wiedzy, dodać własną, opartą na osobistym doświadczeniu.

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00