10 czerwca, 2022

Kolory były obecne w przestrzeni ziemskiego życia zanim pojawił się człowiek. Kształtują ludzką egzystencję i naturę, której jesteśmy integralną częścią. Każdy kolor coś oznacza. Jego pojawienie się w określonej sytuacji i miejscu, przynosi konkretną informację, przesłanie. Sygnały wysyłane przez przyrodę pod pod postacią kolorów, odgadujemy bez problemu. Dzięki barwom natury, orientujemy się jaką mamy porę roku, gdzie się znajdujemy oraz jakie stworzenia są dla nas bezpieczne lub nie. Mimo zmieniających się trendów kolorystycznych w modzie, instynktowne reakcje ludzkich organizmów na poszczególne kolory, pozostają niezmienne. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta – taka jest NATURA Człowieka. Światło to fala energii wibrującej z określoną częstotliwością. Jeśli mówimy o energii cieplnej, to mamy na myśli energię wibrującą z taką częstotliwością, która wywołuje w nas efekt cieplny. Mówiąc o dźwięku, przenosimy naszą uwagę na częstotliwości wibrującej energii odbierane przez nas jako dźwięk. Światło dostaje się do oka poprzez źrenicę. Następnie pada na siatkówkę złożonej z milionów wyspecjalizowanych komórek pomiędzy którymi są warstwy pręcików i czopków zwanych fotoreceptorami. Dno oka zawiera w przybliżeniu 100 milionów pręcików i 500 tysięcy czopków. Pręciki pozwalają nam widzieć przestrzennie, czopki dodają do tego kolory. Jednak to ludzki mózg dokonuje ostatecznej „obróbki” obrazu i to co widzimy, jest jego wytworem. Do dziś nie poznano szczegółów procesu powstawania obrazu, który jest udziałem naszego codziennego życia. Poznaliśmy za to jak ludzie reagują na poszczególne kolory lub ich złożone układy. Kolory są wibrującą energią z określoną częstotliwością a zatem są jednocześnie dźwiękiem. Kiedy mamy do czynienia z wibracjami odbieranymi przez nasz narząd wzroku, mówimy o widzialnym spektrum częstotliwości. Kiedy wibracja jest dla nas słyszalna, mówimy o dźwięku. Skoro wszystkie te wrażenia przetwarzane są przez nasz umysł, nasuwa się prosty wniosek – kolory mogą bezpośrednio wpływać na naszą psychikę i postępowanie. Opracowano nawet specjalne testy kolorystyczne pozwalające dowiedzieć się zarówno jaki jest profil psychofizyczny badanej osoby, jak i stan jej zdrowia. Przez wiele lat prowadzone badania pokazały, że kolory mogą zarówno korzystnie wpływać na fizyczny stan zdrowia człowieka, jak i doprowadzić jego zdrowie do kompletnej ruiny. Jednym ze znanych testów kolorystycznych, jest test kolorów szwajcarskiego psychologa, Maxa Luschera. Na pełen test składają się czterdzieści trzy próbki barw. Autor testu uważał, że barwy podstawowe, czerwona, niebieska, zielona i żółta odzwierciedlają różne stany organizmu. Według niego, osoba zdrowa umieściła by je pośród pięciu pierwszych, wskazanych kolorów. Przedmiotem analizy był również sposób ich pogrupowania. Osoba rozumiejąca jak kolory oddziałują na jej organizm i umysł, potrafi bardzo skutecznie wykorzystywać siłę oddziaływania barw do realizacji własnych celów.

Na początek, przypomnijmy podstawy tego co wiemy o wspomnianych, czterech kolorach podstawowych, czerwieni, niebieskim, zielonym i żółtym. Kolor czerwony kojarzy się ludziom z mocą, miłością, agresją, energią, gorącem, krwią, sercem, gorączką, siłą i rewolucją. Uważa się ją za barwę życia. Jest kojarzona z silnym pragnieniem dążenia do celu. Sportowe samochody, często są czerwone. Dla ważnych osobistości rozwija się czerwony dywan bo kolor ten symbolizuje siłę, moc i pewność siebie. Czerwień pobudza do działania przysadkę mózgową tak że wpływa ona z kolei na przyspieszenie przemiany materii i przyswajania pokarmu w organizmie.

Kolor niebieski jest ze swej natury kolorem chłodnym, wręcz zimnym. Działa silnie uspokajająco. Kojarzy się z prawdą, szczerością, inteligencją, powiązaną często z Boską wszechwiedzą. W biznesie, niebieskie garnitury mają zaświadczać o inteligencji, pewności siebie i stałości charakteru. W życiu prywatnym, kolor niebieski, lekko rozbielony, oznacza melancholię. Dawniejsi filozofowie chętnie nosili niebieskie dodatki do szaty, ponieważ uważali ten kolor za symbol uduchowienia i mądrości. Termin „błękitna krew” odnoszący się do osób z wyższych warstw społecznych ma źródło w Hiszpanii i nawiązuje do wyglądu żył arystokratów, którzy nie mieli mauretańskich przodków i wyglądających na bardziej błękitne niż osób, których rodowód był mieszany.

Kolor zielony działa odprężająco. Powoduje poczucie równowagi wewnętrznej oraz pełni i harmonii, spokoju. Aktywuje procesy autoregeneracji organizmu. Ten kolor kojarzony jest z naturą, rozwojem i dostatkiem. Jest również kojarzony z uzdrawianiem, pracowitością, sumiennością. W Irlandii kolor ten uważa się za pomyślny, w Wielkiej Brytanii natomiast przynosi pecha rybakom i żeglarzom. Zieleń w wielu kulturach uznawana jest za symbol wskrzeszenia, z racji występowania jej w roślinach, które co roku, na wiosnę odradzają się jakby zmartwychwstały.

Kolor żółty, to kolor radości, pozytywnej energii, beztroski i uciechy z życia. Jest kolorem nadziei oraz ukierunkowania i intelektu. Jego moc oddziaływania płynie właśnie z potęgi umysłu, logiki i intelektu a nie z uczuć i emocji. Kolor ten zawsze łączony jest ze zdobywaniem wiedzy, przekazem informacji, komunikacją i propagacją mądrości.

Najnowsze wpisy

Telegram

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00