28 czerwca, 2022

Wokół pojęcia wegetarianizmu narosło wiele mitów, jak wokół wszystkich idei, które istnieją w naszym życiu. Aby świadomie odrzucić lub zaakceptować ideę wegetarianizmu, warto wiedzieć czym on w istocie jest. Esencję idei współczesnego wegetarianizmu oddaje deklaracja stowarzyszenia Społeczeństwo Wegetarian (The Vegetarian Society). 

„Ci, którzy wybierają wegetariański sposób życia, czynią doniosły wkład na rzecz rozwiązania światowego problemu żywienia, przyczyniają się do zlikwidowania rzezi i tortur czujących istot, hodowanych masowo w okrutnych warunkach, a do swego własnego życia wnoszą nowe miary żywności i zdrowia.” (Przekład z j.ang.)

Poza tak nakreśloną ideą, jest wiele powodów dla których ludzie decydują się na odżywianie wyłącznie produktami roślinnymi oraz nabiałem, z wyłączeniem mięsa i jego przetworów. Są osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą spożywać mięsa i jego przetworów. Wegetarianizm, obecnie staje się po prostu modny. To oczywiście dobrze, że coraz więcej osób, niezależnie od celu jaki im przyświeca, zaprzestaje jedzenia mięsa lub je ogranicza.

Dla dobra zwierząt ( i ludzi ) każde, oszczędzone, żywe stworzenie to ogromny sukces zarówno w kwestii poszanowania prawa do życia, jak i krok naprzód w kierunku globalnej zmiany zarządzania produkcją żywności.

Otóż współczesna gospodarka światowa zdominowana jest przez potrzeby paszowe. Prawie 90% światowej produkcji zboża i roślin strączkowych, przeznacza się na paszę dla trzody, której mięsem żywi się tylko 30% ludności świata ( pozostała ludność nie korzysta z pasz przy hodowli). Kolejnym uzasadnieniem wegetarianizmu jest fakt stymulowania urodzajności gleby sztucznym nawożeniem oraz stosowanie środków chwastobójczych, aby sprostać rosnącym potrzebom mało efektywnej i bardzo w sumie kosztownej hodowli zwierząt rzeźnych.

Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, kiedy każdy prawie pokarm wkładany do ust, jest skażony chemicznie a nawet zawiera hormony powracające do gleby wraz z użyźnianiem jej odpadami hodowli zwierząt rzeźnych otrzymujących znaczne dawki preparatów hormonalnych, przyspieszających przyrost masy ciała i antybiotyków.

Zmieniając sposób żywienia na produkty roślinne, wystarczyło by tylko 1/5 obecnej produkcji roślinnej, bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów związanych z produkcją mięsa.

W wielu krajach powstały liczne instytucje chroniące prawo do życia zwierząt i propagujące wegetarianizm. W samych Stanach Zjednoczonych, jest ich kilkadziesiąt. Jedną z nich jest bardzo aktywna organizacja Farm Animal Reform Movement – FARM z siedzibą w Waszyngtonie.

 

Inną, ważną instytucją jest Międzynarodowa Unia Wegetariańska (International Vegetarian Union) z siedzibą w Cheshire, w Anglii. Wydaje ona rocznik, będący informatorem o ważnych sprawach dla wegetarian na całym świecie. Są tam publikowane wyniki badań naukowych na temat żywności, informacje o nowych hotelach i restauracjach dla wegetarian, nowych produktach spożywczych i aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do wegetarianizmu.

Międzynarodowym znakiem nowoczesnego wegetarianizmu jest kiełek wschodzącej rośliny. Symbolizuje on ideę określaną jako: „Żyj i pozwól żyć innym”. Jak już się Państwo zorientowali, wegetarianizm to nie przemijająca moda, to rozwijająca się współcześnie, znana od tysięcy lat filozofia życia, odmienna od tej, która w chwili obecnej przeważa i stara się wszelkimi sposobami zdyskredytować wegan i wegetarian.

W kolejnym artykule przytoczę fakty z zakresu badań naukowych nad żywnością, żywieniem i biologią człowieka, obalające narosłe mity, według których bez mięsa człowiek nie może prawidłowo funkcjonować i rozwijać się.

Mariusz Jarymowicz

Najnowsze wpisy

Telegram

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00