25 marca, 2019

Miłość, wybaczenie, uwolnienie

Przeglądając Internet, najnowsze piśmiennictwo i liczne propozycje warsztatów rozwoju osobistego, można zauważyć urodzaj ofert skierowanych do osób zagubionych we współczesnej rzeczywistości i poszukujących uniwersalnej metody na dokonanie takiej zmiany w sobie, która przyniesie im wolne od ograniczeń, bezpieczne i szczęśliwe życie.

Zdecydowana większość metod pozbywania się ograniczeń i odzyskiwania poczucia bezpieczeństwa oraz radości życia, odnosi się do trzech stanów ludzkiej emocjonalności: miłości, wybaczenia i wolności od ograniczających nas przekonań rodzących określone emocje. Warto więc przyjrzeć się czym w istocie one są. Jaka relacja zachodzi w tym idealnym trójkącie i co tak naprawdę dzieje się z nami podczas doświadczania każdego z tych trzech stanów. Według mnie, świadomość co niosą ze sobą te trzy słowa, decyduje o tym, jakie jest nasze życie. O każdym z nich, napisano tysiące, jeśli nie miliony książek, postów, artykułów w publikacjach prasowych. Powstało setki filmów. Odnoszę jednak wrażenie, że ludzie nadal błądzą po omacku i mają w głowach przysłowiowy mętlik. Podszedłem więc do tematu w możliwie najprostszy sposób. Skupiłem się na fakcie, że słowa określające każdy z tych stanów, same w sobie zawierają przesłanie będące rozwiązaniem, wskazówką co musi się stać aby odczuwać stan miłości, wybaczenia czy wolności od ograniczeń. Założyłem również, że celem naszej podróży jest ciągłe, nieustające powiększanie zasobów świadomości, która jest jak wielki wybuch, wciąż rozprzestrzeniająca się od punktu zero do nieskończoności lub do nieznanego nam jeszcze punktu naszej ewolucji.

Miłość

MI(Ja) pragnę być postrzegany(a) takim, jak mnie urodziła ze swego ŁOna matka i akceptowany(a) w całym spektrum od najczystszego Światła, po CIemność.

Słowo MIŁOŚĆ mówi nam o tym, że każda istota ma swoją indywidualną osobowość. Mówi również, że mamy uczucia, emocje. Opowiada o potrzebie bycia postrzeganym tak, jak stworzyła nas natura. Wyjaśnia nam, że obdarzając dowolną istotę miłością, akceptujemy całość przejawu jej istnienia. Od najgłębszej ciemności po najczystsze światło, od najtwardszej fizyczności do najulotniejszej myśli. Jednym słowem, nie mamy do niej żadnych zastrzeżeń.

Wybaczenie

WY(ich) dostrzegę-BACZĘ brak informacji o przestrzeni, w której przebywają – NIE.

Wielu jest ludzi, którzy przez całe, ziemskie życie noszą w sobie urazę do konkretnych osób, społeczności, instytucji. Twierdzą, że nie mogą wybaczyć tego co im uczyniono. Powszechną reakcją jest wspomaganie ich i przekonywanie, że wybaczenie jest konieczne. Rezultatem są miliardy ludzi na całym świecie nie będące w stanie wybaczyć krzywdy jakiej ich zdaniem doznali. Rozwiązaniem problemu, jest informacja wpisana w słowo WYBACZENIE. To dokładna instrukcja co należy zrobić aby przestać czuć nienawiść, urazę, gniew do kogoś, kto uczynił nam coś złego. Słowo WYBACZENIE mówi, że zamiast nosić w sobie urazę, należy z wielką uwagą przyjrzeć się temu kto nas skrzywdził aby dostrzec, że zasób wiedzy i doświadczeń życiowych, składających się na stan świadomości tej osoby, nie dał jej żadnych szans, by postąpiła inaczej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Okaże się wtedy, że akt wybaczania jest zbędny. Jak bowiem można obwiniać np. ślepca za to, że tak dobrał kolory na malowanym przez siebie obrazie, iż nie oddają wiernie naturalnych barw wschodu czy zachodu słońca. Zatem Ci co nie mogą wybaczyć, nie mogą zobaczyć, dostrzec prawdy o tym, kto ich skrzywdził. Z chwilą, kiedy to sobie uświadomimy, przestaniemy czuć gniew. Staje się dla nas jasne, że zarówno my, jak i osoby do których czujemy żal, reagujemy i czynimy dokładnie tak, jak nas tego nauczono. Uczniowie nie ponoszą winy za to, jak ukształtowali je nauczyciele. Zawsze postępują zgodnie z przyjętymi naukami. Czasem świadomie, częściej nie. Z kolei nauczyciele są uczniami swoich nauczycieli. W tym punkcie mamy do czynienia z istotą sprawy. Faktem, z którym wprawdzie niektórzy polemizują, jednak ja skłaniam się do jego pełnej akceptacji – winnych nie ma.

Uwolnienie

Moje życiowe doświadczanie-U daje mi siłę WOLi aby wyjść z NIEświadomości, która jest przyczyną mojej NIEmocy.

Wolność od wewnętrznych ograniczeń, pozwala nam realizować wyznaczone cele i zadania oraz rozwijać nasze umiejętności. Jest jednym z gwarantów odniesienia tak zwanego życiowego sukcesu. Pozwala zachować dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Tę wolność uzyskujemy w procesie zwanym uwolnieniem. Słowo uwolnienie, tak jak w przypadku dwóch omawianych wcześniej słów, zawiera kompletną diagnozę i propozycję terapii. Wskazuje na brak woli do zwiększenia zasobów wiedzy, świadomości i wyjścia poza granice, które zostały wyznaczone przez nasze dotychczasowe, życiowe doświadczenia. Posłużmy się przykładem ślepca. To tak, jakbyśmy od urodzenia, z dnia na dzień mieli słabszy wzrok, aż do całkowitej jego utraty. Jeśli to samo przydarzało by się zdecydowanej większości znanych nam ludzi, w tym wszystkim członkom rodziny, to doszli byśmy do przekonania, że taki stan jest zgodny z naszym przeznaczeniem i naturalnym biegiem rzeczy. Znane nam jednostki, które zachowałyby zdolność widzenia, miałyby nawet trudność w przekonaniu nas, że można zachować wzrok przez całe życie. Tak samo jest z naszymi programami zachowań, reakcjami którym towarzyszą często negatywne emocje takie jak żal, gniew i nienawiść, ale i strach, brak wiary w swoje możliwości za którym idą smutek, przygnębienie i poczucie całkowitej bezradności wobec przydarzających się nam historii. Słowo uwolnienie podpowiada, że z chwilą uzyskania odpowiedniego stanu wiedzy i dostępu do rzetelnej informacji, osiągamy świadomość przyczyny i skutku tego co się nam przydarzyło. Ponownie wchodzimy do gry zwanej życiem jako pełnoprawni, równi ze wszystkimi jej uczestnikami.

Trójkąt idealny

Jak zapowiada tytuł, MIŁOŚĆ, WYBACZENIE i UWOLNIENIE to trzy słowa, idealnie ze sobą współgrające i wspierające nas w drodze do osiągnięcia wolnego od ograniczeń, bezpiecznego i szczęśliwego życia. Warto zauważyć, że warunkiem bycia w każdym z tych stanów zawsze jest świadomość i pełna akceptacja faktów w ich naturalnej formie. Wszystkie trzy słowa mówią nam, że z chwilą kiedy dostrzegamy naturę rzeczy, wychodzimy ze świata iluzji i żyjemy w prawdzie. Prawda zaś daje upragnioną wolność we wszystkich aspektach życia.

Mariusz Jarymowicz

Najnowsze wpisy

Telegram

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00