12 lutego, 2020

kimcia88@net.serw.eu

W czasach, kiedy najpowszechniejszym sposobem prowadzenia korespondencji były listy, a środkiem ich transportu zajmowała się Poczta Polska lub firmy kurierskie, obok adresu nadawcy lub odbiorcy, pojawiało się nasze imię i nazwisko. Listy prywatne, najczęściej napisane były odręcznie.

Współczesna korespondencja prowadzona jest głównie w formie elektronicznej. Kopertę i papier zastąpiły systemowe, formy wyświetlania treści, a narzędziem jest komputer lub telefon z dużym wyświetlaczem. Charakter pisma, najczęściej jest automatycznie dobieranym krojem systemowej czcionki oferowanej przez dostawcę platformy z której korzystamy. Z różnych względów, wiele osób przywiązuje szczególną uwagę do treści samego podpisu na końcu przekazywanej wiadomości. Jest jednak jeszcze jeden element, który zdaje się umykać percepcji niemal wszystkich osób korzystających z elektronicznych form przekazu.

Jest to nasz unikatowy podpis oraz identyfikator w wielkiej, globalnej sieci internetowej – adres pocztowy do korespondencji za pomocą e-maili.

Od kilku lat, uczę na prowadzonych przeze mnie warsztatach, że każde wypowiadane lub napisane przez nas słowo, ma bezpośredni wpływ na nasze życie. Treść życia, jest DOSŁOWNIE modelowana na bieżąco podczas naszych rozmów, rozmyślań. Dzieje się tak również za każdym razem, kiedy prowadzimy korespondencję. Kiedy składamy swój tradycyjny lub elektroniczny podpis, wysyłamy w świat czytelną informację kim jesteśmy. Współcześnie, zwykle podpisujemy się dwukrotnie. Na końcu treści e-maila oraz zawsze w formie naszego, unikatowego adresu poczty elektronicznej. Jestem w ciągłym zaciekawieniu, kiedy otrzymuję kolejną wiadomość e_mail spod adresu, który nawet z dużą dozą wyobraźni trudno jest powiązać z imieniem i nazwiskiem autora lub czymkolwiek innym, co w codziennym życiu podobno jest dla tej osoby istotne.

Tymczasem, aby nasza poczta elektroniczna sprawnie, szybko docierała do odbiorcy nasz adres pocztowy, jest zarejestrowany w tysiącach punktów transferowych globalnej sieci. Również z chwilą wysłania do kogoś korespondencji mailowej, nasz adres zostaje w systemie komputera odbiorcy. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ już po kilkunastu sekundach od chwili rejestracji konta pocztowego i publikacji reprezentującego nas adresu, wibracja którą generuje powielona tysiące razy, zaczyna realnie wpływać na nasze życie. Każda użyta w nim litera, znak specjalny czy cyfra, zmieniają nasz dotychczasowy potencjał oraz dodają coś nowego do naszej osobowości. Zachęcam chociażby do spojrzenia najbardziej ogólnego na to co określa treść adresu przed znakiem @ i po nim. (Patrz grafika nagłówka tego artykułu). Słowo osoba, jest jednoznacznym odniesieniem do wszystkiego co określa właściciela adresu pocztowego, za to słowo domena mówi nam o tym co jest główną domeną działania osoby, która wykorzystuje dany adres do korespondencji. Jak to się ma do zadeklarowanych w Internecie adresów mailowych poszczególnych osób? Za to całość adresu ma swoje złożone znaczenie i wpływ na jego właściciela.

Najlepiej rozumieją to osoby zajmujące się numerologią, która precyzyjnie opisuje to zjawisko. Z mojego punktu widzenia, oprócz numerycznej wartości, potencjału takiego adresu mailowego, ma też znaczenie układ, porządek konkretnych liter oraz to z czym kojarzy nam się graficznie, fonetycznie oraz znaczeniowo, dana treść stanowiąca adres email. Jaki ma kontekst do aktualnych, życiowych celów i prowadzonego trybu życia. Z jednej strony mówi on wiele o naszym aktualnym stanie umysłu, osobowości i pragnieniach, czy obawach. Z drugiej zaś strony, jest aktywnym elementem modelującym naszą osobowość, czy sobie tego życzymy, wierzymy w to czy nie. Jest prostym, jasnym komunikatem – To JA. To ode mnie dostajesz korespondencję. Zachęcam zatem do uważnego tworzenia adresów czy pseudonimów używanych do identyfikacji w korespondencji elektronicznej. Bowiem informacja znajdująca się w globalnej sieci, jest potężniejsza niż nam się wydaje. Dużo trudniej jest też ją usunąć niż kawałek zapisanego papieru. Zwykle pozostaje po niej ślad, nawet po tzw. całkowitym wykasowaniu, usunięciu konta e-mail.

Najnowsze wpisy

Telegram

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00