regulaminy - sale

Szanowni Państwo

Ideałem są relacje pomiędzy współpracującymi osobami wynikające z bardzo wysokiego poziomu świadomości i empatii. Jednak nawet i w takim przypadku, każdy reaguje inaczej na te same sytuacje, ponieważ każdy jest unikatową osobowością. Dlatego tworzone są umowy, regulaminy i inne dokumenty pozwalające uwspólnić interpretację rozmaitych sytuacji jakie potencjalnie mogą zaistnieć. Prosimy zapoznać się z pełną treścią regulaminów współpracy oraz korzystania z udostępnianych przez nas pomieszczeń.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAL

Pełna treść aktualnego regulaminu z dnia 01.03.2022 r.

Przeznaczenie i sposób użytkowania sal

1.1 Sala Biała (nr 17 na parterze) 

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 25 osób razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.

Na sali nie wolno spożywać posiłków oraz napojów innych niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. W tej sprawie należy zwracać się do Biura Naturalnego Centrum Zdrowia, na ogólnie dostępny telefon lub e-mail kontaktowy.
W przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to zarówno wyposażenia ruchomego, jak i powierzchni ścian, okien sufitu, drzwi oraz podłóg. Przy tej sali, jest pomieszczenie recepcyjne, gdzie znajduje się ogólnie dostępny serwis do parzenia kawy i herbaty. Jest on zawsze czysty i gotowy do użytku.

Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia.

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

1.2 Sala Złota (nr 118 na I piętrze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 50 osób, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali. 

Na sali nie wolno spożywać posiłków oraz napojów innych niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. W tej sprawie należy zwracać się do Biura Naturalnego Centrum Zdrowia, na ogólnie dostępny telefon lub e-mail kontaktowy.

W przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to zarówno wyposażenia ruchomego, jak i powierzchni ścian, okien sufitu, drzwi oraz podłóg.

Przy tej sali, jest pomieszczenie recepcyjne, gdzie znajduje się ogólnie dostępny serwis do parzenia kawy i herbaty. Jest on zawsze czysty i gotowy do użytku. Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia. 

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

1.1 Sala Słoneczna (nr 127 na I piętrze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 20 osób, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.

Na tej sali wolno spożywać posiłki oraz napoje inne niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. Jest tak, ponieważ sala nie ma przydzielonej, oddzielnej recepcji i szatni.
Jednak w przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków w postaci zalania barwiącymi płynami (soki, kawa, herbata itp.) ścian na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to również zalania, ubrudzenia jedzeniem koców, mat do ćwiczeń, poduszek do medytacji i poduszek służących do podkładania pod głowę.

Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia.

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

2. Sposób użytkowania wyposażenia sal 

(krzeseł, puf do medytacji, poduszek, polarowych pledów i mat)

Krzesła – służą do siedzenia. 

Nie wolno się na nich bujać, stawać, umyślnie przewracać.

Pufy – służą do siedzenia. 

Nie wolno na nich stawać, nimi rzucać, szarpać, kopać itp.
Poduszki pod głowę – służą do podkładania pod głowę, plecy, ramiona. 

Nie wolno na nich stawać, siadać.

Pledy polarowe – służą do okrywania ciała. 

Nie wolno na nich stawać, kłaść ich na podłodze i używać zamiast mat.

Maty – służą do leżenia lub ćwiczeń typu Yoga, do medytacji. 

Przed położeniem się na macie, proszę sprawdzić czy nie ma w Państwa ubraniu ostrych, plastikowych lub metalowych, wystających elementów ozdobnych, które mogą uszkadzać miękką powierzchnię maty.

W przypadku zniszczenia wyposażenia sali oraz ścian, oświetlenia, sufitów i okien w skutek użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem i tym regulaminem, zostanie nałożona kara w kwocie 2 krotnej, wartości rynkowej tych przedmiotów / rzeczy, na dzień dokonania zniszczenia.

Oświadczenie

Naturalne Centrum Zdrowia jest przestrzenią, miejscem, które udostępniamy terapeutom, lekarzom, trenerom rozwoju osobistego oraz firmom promującym zdrowy, zgodny z naturą styl życia. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przekazywane przez te osoby i instytucje treści, i prowadzone działania.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.

Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

REGULAMIN REZERWACJI SAL

Pełna treść aktualnego regulaminu z dnia 01.03.2022r.

Regulamin rezerwacji i płatności dla sal do zajęć grupowych

1. Godziny pracy biura

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

2. Rezerwacja

Aby po dokonać rezerwacji sali, należy:

Wysłać formularz rezerwacji sali, dostępny na stronie www.naturalnecentrumzdrowia.com


Po otrzymaniu (również drogą elektroniczną w formie e-maila) potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy wpłacić przelewem lub gotówką zaliczkę w kwocie równej 30% łącznej wartości brutto ustalonej opłaty za salę.


Zaliczka powinna zostać wpłacona w ciagu max. 5 dni kalendarzowych od chwili otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezerwacji – chyba, że strony pisemnie ustalą inaczej.

Rezerwacje przyjmujemy tylko w formie elektronicznego, precyzyjnie wypełnionego formularza rezerwacji sal.

Treść formularza wraz z późniejszą korespondencją mailową pomiędzy biurem Naturalnego Centrum Zdrowia i zleceniodawcą, który wypełnił formularz oraz prowadził korespondencje na temat rezerwacji i najmu sali, jest jedyną wiążącą prawnie wersją ustaleń pomiędzy stronami.

– Jeśli instytucja lub osoba, po wpłacie zaliczki zrezygnują z rezerwacji sali na minimum 31 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali (pierwszy dzień najmu), to zaliczka zostanie zwrócona. O rezygnacji z rezerwacji należy powiadomić NCZ za pomocą wiadomości e-mail (podpisanej przez wymienioną w formularzu rezerwacji osobę). W sytuacji, kiedy rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 31 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali, zaliczka zostaje zatrzymana przez właściciela Naturalnego Centrum Zdrowia.

Z chwilą wpłacenia zaliczki, wszelkie rezerwacje wstępne stają się rezerwacjami potwierdzonymi.
Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone przez wpłatę zaliczki w ustalonym terminie, mogą być odwołane przez Naturalne Centrum Zdrowia i przepisane na inną osobę / instytucję. Przy czym w takim przypadku, Naturalne Centrum Zdrowia powiadomi kontrahenta o zaistniałej sytuacji wysyłając do niego wiadomość e-mail na podany w formularzu adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Jeśli osoba / instytucja zlecająca rezerwację nie odwoła jej minimum na 15 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali (pierwszy dzień najmu), to bez protestu pokryje ona całkowity koszt najmu za okres podany w zleceniu rezerwacji.

Jeśli rezerwacja zostanie odwołana minimum na 15 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali (pierwszy dzień najmu), to wprawdzie cała kwota zaliczki zostanie zatrzymana, jednak zleceniodawca nie będzie ponosił pełnych kosztów najmu sali.

3. Pełna opłata

Pełną opłatę za zarezerwowaną salę należy wnieść najpóźniej pierwszego dnia rozpoczęcia realizacji najmu sali, chyba że strony wcześniej ustalą inaczej i potwierdzą to w formie pisemnej (e-mail).

4. Forma umowy

Osoba prawna (firma, instytucja) lub osoba prywatna, wypełniając formularz rezerwacji sal zaznacza, że przeczytała i zna treść obowiązujących regulaminów rezerwacji i użytkowania sal oraz, że zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jest to równoważne podpisaniu umowy pomiędzy stronami obejmującej wszystkie kwestie zawarte w treści tych regulaminów oraz formularza, który został wypełniony i przesłany.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

Pobież pliki PDF

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00