Telegram

Prowadzi

 • Marcin Czub

  BOWTECH pokochałem od pierwszego spotkania z Theo. Zauważyłem potężną siłę, tej jakże delikatnej techniki. Podczas zabiegów odkryłem jak szerokie i dobre jest jej działanie na organizm, w tak wielu aspektach. W swoich gabinetach stosuję tylko Terapię Bowena i jestem zachwycony jej skutecznością.

Technika Bowena Moduł 3+4

Data

05 - 08 kwi 2024

Czas

09:00 - 17:00

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

 

MODUŁ 3

Pow­tór­ka po­przed­nich pro­ce­dur.

Omó­wie­nie opi­su 2 pa­cjen­tów.

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Mied­ni­cy
 • Łok­cio­wo­-nad­garst­ko­wa
 • Krzy­ża
 • Ko­la­na
 
 

MODUŁ 4

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Kost­ki + pla­stro­wa­nie
 • Gór­nych dróg od­de­cho­wych + TMJ
 • Prze­dra­mie­nia
 • Za­bie­gi w po­zy­cji  sie­dzą­cej
 • Nie­mow­lę­ta i dzie­ci
 • Zgię­te pal­ce stóp + pla­stro­wa­nie
 • Ha­luks
 
 

Spraw­dzian prak­tycz­ny 2

Spraw­dzian pi­sem­ny 2


The Original Bowen Technique – BOWTECH – to powięziowa terapia manualna. Działa nie tylko poprzez układ nerwowy zarówno na poziomie strukturalnym jak i funkcjonalnym, przez system mięśniowy i powięziowy, ale także przez układ limfatyczny i krążenia. Jest to technika znana ze swej efektywności w dolegliwościach wewnętrznych, w procesie rehabilitacji, jak i w profilaktyce zdrowotnej.

Technikę Bowena najprościej można określić jako system informacji wysyłanych do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów ciała, przenoszonych w postaci wibracji poprzez układ nerwowy do mózgu. Bodźce zapoczątkowują ogólnoustrojowe procesy naprawcze, które przywracają organizm do równowagi. Leczenie zachodzi tu na wiele sposobów.

Organizator

BOWTECH - Polska
Telefon
+48 616 700 192
Email
biuro@bowenpolska.pl

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00