Telegram

Prowadzi

 • Marcin Czub

  BOWTECH pokochałem od pierwszego spotkania z Theo. Zauważyłem potężną siłę, tej jakże delikatnej techniki. Podczas zabiegów odkryłem jak szerokie i dobre jest jej działanie na organizm, w tak wielu aspektach. W swoich gabinetach stosuję tylko Terapię Bowena i jestem zachwycony jej skutecznością.

Technika Bowena Moduł 1+2

Data

05 - 08 lip 2024

Czas

09:00 - 17:00

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

Moduł 1

Wpro­wa­dze­nie

Ruch Bo­we­na

Pro­ce­du­ry:

 • BRM1 – Lę­dź­wi
 • BRM2 – Ple­ców
 • BRM3 – Kar­ku
 • Ne­rek
 • Gło­wy

Po­stę­po­wa­nie z pa­cjen­tem.

MODUŁ 2

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Od­de­cho­wa
 • Bar­ku (z asy­sten­tem i bez)
 • Kul­szo­wo­-go­le­nio­wa
 • Prze­ciw­skur­czo­wa

Wskazówki do prowadzenia kartoteki pacjenta.

The Original Bowen Technique – BOWTECH – to powięziowa terapia manualna. Działa nie tylko poprzez układ nerwowy zarówno na poziomie strukturalnym jak i funkcjonalnym, przez system mięśniowy i powięziowy, ale także przez układ limfatyczny i krążenia. Jest to technika znana ze swej efektywności w dolegliwościach wewnętrznych, w procesie rehabilitacji, jak i w profilaktyce zdrowotnej.

Technikę Bowena najprościej można określić jako system informacji wysyłanych do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów ciała, przenoszonych w postaci wibracji poprzez układ nerwowy do mózgu. Bodźce zapoczątkowują ogólnoustrojowe procesy naprawcze, które przywracają organizm do równowagi. Leczenie zachodzi tu na wiele sposobów.

Organizator

BOWTECH - Polska
Telefon
+48 616 700 192
Email
biuro@bowenpolska.pl

Telefon kontaktowy

+48 601 610 169

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00