Przerwa w pracy BIURA do 8.01.23r.

Telegram

Prowadzi

 • Marcin Czub
  Marcin Czub

  BOWTECH pokochałem od pierwszego spotkania z Theo. Zauważyłem potężną siłę, tej jakże delikatnej techniki. Podczas zabiegów odkryłem jak szerokie i dobre jest jej działanie na organizm, w tak wielu aspektach. W swoich gabinetach stosuję tylko Terapię Bowena i jestem zachwycony jej skutecznością.

Technika Bowena Moduł 5+6

Data

14 - 17 lip 2023

Czas

09:00 - 17:00

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

MODUŁ 5

Pow­tór­ka po­przed­nich pro­ce­dur.

Omó­wie­nie opi­su  3 pa­cjen­tów.

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Ko­ści ogo­no­wej
 • Pół­noc­na
 • Wschod­nia
 • Po­łu­dnio­wa
 • Za­chod­nia
 • Wo­recz­ka żół­cio­we­go
 • Pier­si

 

MODUŁ 6

No­we  pro­ce­du­ry:

 • 5a lub 7a do­środ­ko­wo
 • Za­pa­le­nia ka­let­ki ma­zio­wej
 • Wspo­ma­ga­nie płod­no­ści
 • Kro­cza
 • Mo­cze­nie noc­ne­go
 • Klat­ki pier­sio­wej
 • Bó­lu po­ślad­ka

Spraw­dzian prak­tycz­ny 3

Spraw­dzian pi­sem­ny 3

Organizator

BOWTECH - Polska
Telefon
+48 616 700 192
Email
biuro@bowenpolska.pl

Telefon kontaktowy

+48 784 354 031

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku

W godzinach: 10.0018.00